Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: the tree trong 07:28:57 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7035Tiêu đề: dao dong dieu hoa
Gửi bởi: the tree trong 07:28:57 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
1 loxo có khoi luong khong dang ke, he so dan hoi k=100N/m duoc dat nam ngang ,mot dau suoc giu co dinh ,dau con lai duoc gan voi chat diem m1=0.5kg.chat diem m1 dc gan voi chat diem thu 2 m2=0.5kg . Cac chat diem do co the dao dong khonbg ma sat tren truc Ox nam ngang(goc 0 o vi tri can bang cua hai vat) huong tu diem cop dinh giu loxo ve phia cac chat diem m1,m2 .Tai thoi diem ban dau giu hai vat o vi tri lo xo nen 2cm roi buong nhe .Bo wa suc can cua moi truong .He dao dong dieu hoa.Goc thoi gian chon khi buong vat .Cho gan hai chat diem bi bong ra neu luc keo tai do dat den 1N .Thoi diem ma m2 bi tach khoi la?
mong quy thay co giai chi tiet dum em


Tiêu đề: Trả lời: dao dong dieu hoa
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:13:04 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
[tex]K\Delta L - F_k = m_1a[/tex]                   (1)
[tex]a= F/(m_1 + m_2) = K\Delta L[/tex]           (2)
(1)(2) => denta L = 1cm
sd đường tròn => t/g
t=T/3 
T=2pi/căn ( m1+m2 / K)


Tiêu đề: Trả lời: dao dong dieu hoa
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:37:42 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
@anh the tree :2 hình vẽ đây ạ.


Tiêu đề: Trả lời: dao dong dieu hoa
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:57:42 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
1 loxo có khoi luong khong dang ke, he so dan hoi k=100N/m duoc dat nam ngang ,mot dau suoc giu co dinh ,dau con lai duoc gan voi chat diem m1=0.5kg.chat diem m1 dc gan voi chat diem thu 2 m2=0.5kg . Cac chat diem do co the dao dong khonbg ma sat tren truc Ox nam ngang(goc 0 o vi tri can bang cua hai vat) huong tu diem cop dinh giu loxo ve phia cac chat diem m1,m2 .Tai thoi diem ban dau giu hai vat o vi tri lo xo nen 2cm roi buong nhe .Bo wa suc can cua moi truong .He dao dong dieu hoa.Goc thoi gian chon khi buong vat .Cho gan hai chat diem bi bong ra neu luc keo tai do dat den 1N .Thoi diem ma m2 bi tach khoi la?
mong quy thay co giai chi tiet dum em

em chịu khó đánh máy có dấu tiếng Việt !
Bài này đã có trong http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.msg32327#msg32327