Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 11:04:22 AM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7031Tiêu đề: Bài giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 11:04:22 AM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
trong thí nghiệm gioa thoa sóng mặt nước . Hai nguồn sóng kết hợp S1 ,S2 vuông pha nhau và cách nhau 10cm , bước sóng =2cm
Tìm điểm dao động cực đại gần S1 nhất


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa Sóng cơ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:16:25 AM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
trong thí nghiệm gioa thoa Sóng mặt nước . Hai nguồn Sóng kết hợp S1 ,S2 vuông pha nhau và cách nhau 10cm , bước Sóng =2cm
Tìm điểm dao động cực đại gần S1 nhất
Bạn đếm Số cực đại trên S1S2: [tex]-AB < (\frac{\varphi 2 - \varphi 1}{2\Pi } + k)\lambda < AB[/tex] ==> -5,25 < k < 4,75 ==> có 10 cực đại
Khoảng cách giữa hai cực đại gần nhau nhất trên AB là [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] (đúng với độ lệch pha giữa hai nguồn có giá trị bất kì)
Gọi M là cực đại gần S1 nhất ta có: [tex]S1M = \frac{S1S2 - 9\frac{\lambda }{2}}{2}[/tex] = ...Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa Sóng cơ
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 05:19:43 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
trong thí nghiệm gioa thoa Sóng mặt nước . Hai nguồn Sóng kết hợp S1 ,S2 vuông pha nhau và cách nhau 10cm , bước Sóng =2cm
Tìm điểm dao động cực đại gần S1 nhất
Bạn đếm Số cực đại trên S1S2: [tex]-AB < (\frac{\varphi 2 - \varphi 1}{2\Pi } + k)\lambda < AB[/tex] ==> -5,25 < k < 4,75 ==> có 10 cực đại
Khoảng cách giữa hai cực đại gần nhau nhất trên AB là [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] (đúng với độ lệch pha giữa hai nguồn có giá trị bất kì)
Gọi M là cực đại gần S1 nhất ta có: [tex]S1M = \frac{S1S2 - 9\frac{\lambda }{2}}{2}[/tex] = ...


Bạn giải ra KQ giúp mình với
mình làm ra cũng là 0,5cm
nhưng đáp án là 1cm