Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 06:04:25 AM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7029Tiêu đề: sóng ánh sáng
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 06:04:25 AM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
1; electron nguyên tử H ở trạng thái cơ bản thu năng lượng 12,1 eV
 electron này chuyển tới mức năng lượng nào ?
2; cho một chùm e bắn phá nguyên tử H ở trng thái cơ bản để kích thích chúng
a) xác định vận tốc cực tiểu của các e sao cho chúng có thể làm xuất hiện tất cả các vạch  thì nag lượng e phải nằm trong khoảng nào ?
3;một tế bào quang diện có catot bằng Na được chiếu sáng bằng một đèn H . giữa đèn và tế bào có một kính lọc sắc chỉ để lọt một số bức xạ xác định. hãy tính vận tốc ban đầu cực đại của các e quang điện trong các truong hơp :
kính lọc để lọt các bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,656[tex]\mu[/tex]
 và [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,486[tex]\mu[/tex]
4;nguyên tử He khi bị mất một e thì tương đương nguyên tử H , v2 mẫu Bohr có thể áp dụng được cho nó
a) bán kính quỹ đạo dừng e ở trạng thái cơ bản
b)năng luong photon phát ra ứng với sự dịch chuyển của E từ mức năng lượng n=2 tới  mức năng lượng n=1
 :-[