Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 05:48:41 AM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7028Tiêu đề: sóng ánh sáng
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 05:48:41 AM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
1.một chùm tia sang hẹp ( coi như một tia sáng ) có màu trắng đi trong không khí đến mặt phân cách giữa ko khi và nước , với góc tới i = 30
lúc này tia khúc xạ vào nước ?
A. bi tán sắc thành một tia sáng có màu biến thiên liên tục tứ đỏ đến tím .trong đó tia đỏ lệch ít nhất , tia tím lệch nhìu nhất
B. bi tán sắc thành 1 chùm tia sáng có màu biến thiên  liên tục tứ đỏ đến tím ,trong đó tia tím bị lệch it nhất , tia đỏ lệch nhìu nhất
C. có góc khúc xạ nhỏ hơn 30 nhưng vẫn màu trắng
D.có góc khúc xạ nhỏ lớn 30 nhưng vẫn màu trắng
2.trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng :
dúng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] [tex]\mu[/tex]m chiếu vào khe S .tắt bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] , chiếu vào khe S ánh sáng ( thuộc vúng ánh sang nhìn thấy có bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] thì tại vân sáng bậc 3 của ánh sáng [tex]\lambda _{1}[/tex] ta quan sát được 1 vân sáng có bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] . [tex]\lambda _{2}[/tex]= ???


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh Sáng
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:53:59 AM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
1.một chùm tia sang hẹp ( coi như một tia Sáng ) có màu trắng đi trong không khí đến mặt phân cách giữa ko khi và nước , với góc tới i = 30
lúc này tia khúc xạ vào nước ?
A. bi tán Sắc thành một tia Sáng có màu biến thiên liên tục tứ đỏ đến tím .trong đó tia đỏ lệch ít nhất , tia tím lệch nhìu nhất
B. bi tán Sắc thành 1 chùm tia Sáng có màu biến thiên  liên tục tứ đỏ đến tím ,trong đó tia tím bị lệch it nhất , tia đỏ lệch nhìu nhất
C. có góc khúc xạ nhỏ hơn 30 nhưng vẫn màu trắng
D.có góc khúc xạ nhỏ lớn 30 nhưng vẫn màu trắng
2.trong thí nghiệm giao thoa ánh Sáng khe Y-âng :
dúng ánh Sáng có bước Sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] [tex]\mu[/tex]m chiếu vào khe S .tắt bước Sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] , chiếu vào khe S ánh Sáng ( thuộc vúng ánh sang nhìn thấy có bước Sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] thì tại vân Sáng bậc 3 của ánh Sáng [tex]\lambda _{1}[/tex] ta quan Sát được 1 vân Sáng có bước Sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] . [tex]\lambda _{2}[/tex]= ???
Câu 1: Chiết suất của một môi trường đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau, nhỏ nhất với ánh sáng đỏ và lớn nhất với ánh sáng tim ==> đáp án A

Câu 2: Ta có  [tex]3\lambda 1 = k\lambda 2 \Rightarrow \lambda 2 = \frac{3\lambda 1}{k}[/tex]
Vì bức xạ hai thuộc vùng khả kiến ==> [tex]0,38\mu m \leq \lambda 2 \leq 0,76\mu m[/tex]
Nếu biết [tex]\lambda 1[/tex] sẽ tìm được k và ==> [tex]\lambda 2[/tex] Bạn cho dữ kiện thiếu [tex]\lambda 1[/tex] :))