Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ttc_94 trong 08:11:44 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7013Tiêu đề: giúp em mấy bài Lý này với!!
Gửi bởi: ttc_94 trong 08:11:44 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
1. Dây AB = 100 cm ; A , B cố định,  trên dây có sóng dừng có 5 điểm dao động với biên độ cực đại A(max) = 5 cm. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm trên dây dao động cùng pha , cùng biên độ 2.5 cm là
A 10cm          B. 400/27cn              C.40/3 cm               D. 20/3cm
===========
2.
MẠch xoay chiều(hình vẽ) ; R = 100 Ω ; C = 80/π µF. Đặt hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u = Uocos(100πt) V thì thầy hiệu điện thế hai đầu MN sớm pha so với NB góc 3π/4 ; và hiệu điện thế 2 đầu mạch điên trễ pja π/4 so với dòng điện chạy trong mạch . Giá trị L và r là:
A. L = 1/2π  ; r = 50 Ω                B L = 1/4π ; r = 25 Ω
                        M             N
   A♥▬▬▬████▬♥▬wwww▬♥▬▬▬| |▬▬▬♥B   
                ℝ           L,r               C


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài Lý này với!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:36:12 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
1. Dây AB = 100 cm ; A , B cố định,  trên dây có Sóng dừng có 5 điểm dao động với biên độ cực đại A(max) = 5 cm. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm trên dây dao động cùng pha , cùng biên độ 2.5 cm là
A 10cm          B. 400/27cn              C.40/3 cm               D. 20/3cm
===========

Trên dây có 5 điểm dao động với biên độ cực đại <==> có 5 điểm bụng ==> 100 = 5.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]
Điểm có biên độ 2,5cm cách B một khoảng d ==> [tex]A = 5cos(\frac{2\Pi d}{\lambda} + \frac{\Pi }{2})  = 2,5[/tex]
==> [tex]\frac{2\Pi d}{\lambda} + \frac{\Pi }{2}  = +-\frac{\Pi }{3} + 2k\Pi[/tex]
==> [tex]d_{1} = -\frac{10}{3} + 40k[/tex] và [tex]d_{2} = -\frac{50}{3} + 40k[/tex] ==> khoảng cách nhỏ nhất d1 - d2 = 40/3 (cm)
Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài Lý này với!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:04:55 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
2.
MẠch xoay chiều(hình vẽ) ; R = 100 Ω ; C = 80/π µF. Đặt hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u = Uocos(100πt) V thì thầy hiệu điện thế hai đầu MN Sớm pha so với NB góc 3π/4 ; và hiệu điện thế 2 đầu mạch điên trễ pja π/4 so với dòng điện chạy trong mạch . Giá trị L và r là:
A. L = 1/2π  ; r = 50 Ω                B L = 1/4π ; r = 25 Ω
                        M             N
   A♥▬▬▬████▬♥▬wwww▬♥▬▬▬| |▬▬▬♥B    
                ℝ           L,r               C


MN Sớm pha so với NB góc 3π/4 ==> [tex]\varphi _{MN} = \frac{\Pi }{4}[/tex]
==> r = ZL nếu là hai đáp án trên thì phang lun đáp án A. Còn nếu muốn tính toán thì dựa vào giản đồ

(http://nj5.upanh.com/b2.s25.d2/a31f932b104bff996b35356f94b5606a_41932465.123.jpg) (http://www.upanh.com/123_upanh/v/anedbbfo8cr.htm)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài Lý này với!!
Gửi bởi: ttc_94 trong 10:33:22 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
bài 2 cả 2 đáp án đều có r =  ℤ(L) , nhưng em giải nó ko ra đáp án nào?!


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài Lý này với!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:40:20 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
Từ giản đồ ta có ngay R + r = Zc - ZL kết hợp với r = ZL ==> KQ. Bạn đưa đáp án lên hết đi mình xem thử


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài Lý này với!!
Gửi bởi: ttc_94 trong 01:26:30 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2012
vậy là câu này ko có đáp án !2 đáp án còn lại r ko bẳng  ℤ(L)  :)