Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thangdq trong 08:29:39 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7002Tiêu đề: Bài toán tính quãng đường trong dđ tắt dần
Gửi bởi: thangdq trong 08:29:39 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Một con lắc lò xo nằm ngang có k=100N/m; m=1kg; lấy g=10m/s2; hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là µ=0,1. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 11 cm rồi buông nhẹ. Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là:
A. 60,5 cm                        B. 605 cm.                        C. 600 cm                       D. 60 cm.

Em tinh theo cong thức S=kA2/ 2µmg =60,5 cm
Nhung dap an thi lại la 60 cm ???
Xin nhờ các thầy giải thích giúp, Khi nào thì dung dược cong thức trên?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán tính quãng đường trong dđ tắt dần
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:16:56 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Bạn đọc ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5047.0
Đáp số bài này là 60cm là chính xác


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán tính quãng đường trong dđ tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:47:12 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2012
Một con lắc lò xo nằm ngang có k=100N/m; m=1kg; lấy g=10m/s2; hệ Số ma Sát giữa vật và mặt Sàn là µ=0,1. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 11 cm rồi buông nhẹ. Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là:
A. 60,5 cm                        B. 605 cm.                        C. 600 cm                       D. 60 cm.

Em tinh theo cong thức S=kA2/ 2µmg =60,5 cm
Nhung dap an thi lại la 60 cm ???
Xin nhờ các thầy giải thích giúp, Khi nào thì dung dược cong thức trên?
Công thức bạn dùng khi nó dừng lại đúng ngay VTCB