Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: leductuan0607 trong 09:15:46 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6992Tiêu đề: lý dao động điều hòa 12
Gửi bởi: leductuan0607 trong 09:15:46 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục x với biên độ 10 cm và chu kì 2s. Lấy gốc tọa độ là vị trí cân bằng. Viết phương trình dao động trong các trường hợp: Chọn gốc thời gian lúc chất điểm có li độ cực đại theo chiều âm.


Tiêu đề: Trả lời: lý dao động điều hòa 12
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:58:20 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
x=10cos(IIt+II)


Tiêu đề: Trả lời: lý dao động điều hòa 12
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:54:23 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Để lập PT dao động điều hoà phải tìm đựơc A,w và phi
Theo đề A=10,T=2s-->w=2II/T=II
Gốc thời gian lúc vật có ly độ cực đại theo chiều âm--> vật đang ở biên âm
<->-A=Acosphi-->cosphi=-1-->phi=II
Vậy Pt dao động của vật x=10cos(IIt+II).
P/s: đặc biệt: Gốc thời gian lúc vật ở biên dương-->phi=0
Qua vị trí cân bằng theo chiều dương-->phi=-II/2,qua VTCB theo chiều âm-->phi=II/2
Qua một vị trí bất kỳ ví dụ vật qua vị trí có li độ x=A/2 ->A/2=Acosphi ->cosphi=1/2 Vậy phi= +-II/3
Tuỳ theo yêu cầu bt mà ta chọn phi dương hay âm.
Mình nghĩ giờ không còn lập PT dạng đơn giản như thế này nữa đâu,vì đi thi người ta cho 1 dữ kiện liên quan để tìm đại lượng.