Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 08:10:59 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6990Tiêu đề: BÀI SÓNG ÁNH SÁNG VÔ CÙNG KHÓ.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 08:10:59 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
TRONG GIAO THOA Y-ÂNG KHE SÁNG S PHÁT RA ĐỒNG THỜI 3 BỨC XẠ ĐƠN SẮC LAMDA1=0.42MICROMET
                                                                                                           LAM DA2=0.53MICROMET
                                                                                                           LAMDA3=0.63MICROMET
TRONG PHẠM VI GIỮA HAI VÂN SÁNG LIÊN TIẾP CÙNG MÀU GIỐNG MÀU VÂN TRUNG TÂM THÌ TA NHÌN ĐƯỢC BAO NHIÊU VÂN SÁNG?
A.21
B.26
C.23
D.27
 ho:)


Tiêu đề: Trả lời: BÀI SÓNG ÁNH SÁNG VÔ CÙNG KHÓ.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:19:27 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
TRONG GIAO THOA Y-ÂNG KHE SÁNG S PHÁT RA ĐỒNG THỜI 3 BỨC XẠ ĐƠN SẮC LAMDA1=0.42MICROMET
                                                                                                           LAM DA2=0.53MICROMET
                                                                                                           LAMDA3=0.63MICROMET
TRONG PHẠM VI GIỮA HAI VÂN SÁNG LIÊN TIẾP CÙNG MÀU GIỐNG MÀU VÂN TRUNG TÂM THÌ TA NHÌN ĐƯỢC BAO NHIÊU VÂN SÁNG?
A.21
B.26
C.23
D.27
 ho:)
Có đap án đâu vô cùng khó là đúng ;))


Tiêu đề: Trả lời: BÀI SÓNG ÁNH SÁNG VÔ CÙNG KHÓ.
Gửi bởi: Đặng Văn Quyết trong 09:27:19 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
[tex]\lambda 2=0,56\mu m (đề thi dh 2011)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI SÓNG ÁNH SÁNG VÔ CÙNG KHÓ.
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 02:27:53 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2012
vậy cách giải = ???


Tiêu đề: Trả lời: BÀI SÓNG ÁNH SÁNG VÔ CÙNG KHÓ.
Gửi bởi: Hienlybon trong 03:22:36 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2012
dap an la 26
vi tri co van sang cung mau van trung tam thoa man 6k1=8k2=9k3
vi tri van sang cung mau van trung tam gan no nhat se ung voi k1=12, k2=9, k3=8
dem so van sang ung voi cac buoc song ke tu van trung tam roi cong lai