Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 08:06:58 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6989Tiêu đề: BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU RẤT KHÓ .
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 08:06:58 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
CHO MẠCH ĐIỆN RLC MẮC NỐI TIẾP
CÓ TỤ C=Co THAY ĐỔI
R=25 ;u=170COS(100pi.t) V
MẠCH CÓ CỘNG HƯỞNG XẢY RA VỚI CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN HIỆU DỤNG LÀ 2,4A
TÌM HIỆU ĐIỆN THẾ HIỆU DỤNG U LC
NẾU THAY BẰNG TỤ KHÁC CÓ C=Co/2 THÌ CÔNG SUẤT TRONG MẠCH GIẢM ĐI 2 LẦN
TÌM C? VÀ BIỂU THỨC i LÚC NÀY?
Tiêu đề: Trả lời: BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU RẤT KHÓ .
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:22:55 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
CHO MẠCH ĐIỆN RLC MẮC NỐI TIẾP
CÓ TỤ C=Co THAY ĐỔI
R=25 ;u=170COS(100pi.t) V
MẠCH CÓ CỘNG HƯỞNG XẢY RA VỚI CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN HIỆU DỤNG LÀ 2,4A
TÌM HIỆU ĐIỆN THẾ HIỆU DỤNG U LC
NẾU THAY BẰNG TỤ KHÁC CÓ C=Co/2 THÌ CÔNG SUẤT TRONG MẠCH GIẢM ĐI 2 LẦN
TÌM C? VÀ BIỂU THỨC i LÚC NÀY?Mạch có cộng hưởng thì ULC = 0 rồi nhưng khi cộng hưởng thì I = U/R có bằng 2,4 đâu nhỉ?? Đề ra kiểu gì kì vây? ĐÚng là rất khó =))


Tiêu đề: Trả lời: BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU RẤT KHÓ .
Gửi bởi: vuhongphuchhc trong 09:49:35 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Kha nang co r ???


Tiêu đề: Trả lời: BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU RẤT KHÓ .
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:31:54 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
CHO MẠCH ĐIỆN RLC MẮC NỐI TIẾP
CÓ TỤ C=Co THAY ĐỔI
R=25 ;u=170COS(100pi.t) V
MẠCH CÓ CỘNG HƯỞNG XẢY RA VỚI CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN HIỆU DỤNG LÀ 2,4A
TÌM HIỆU ĐIỆN THẾ HIỆU DỤNG U LC
NẾU THAY BẰNG TỤ KHÁC CÓ C=Co/2 THÌ CÔNG SUẤT TRONG MẠCH GIẢM ĐI 2 LẦN
TÌM C? VÀ BIỂU THỨC i LÚC NÀY?
+ Cộng hưởng ta có:
[tex]Z_L=Z_{Co} ; (R+r)=U/I=50,087 ; P=\frac{U^2}{R+r}[/tex]
[tex]+ C=Co/2 ==> P'=P/2=\frac{U^2}{(R+r)}.cos(\varphi)^2 [/tex]
[tex]==> cos(\varphi)=\frac{\sqrt{2}}{2} ==> |\varphi|=45^0 [/tex]
[tex]==> |ZL-Z_C|=(R+r)=50.087 ==> Z=50,087.\sqrt{2}[/tex]
Mặt khác:
[tex]2Z_{Co}=Z_C ==> Z_C=2Z_L ==> Z_L=50,087 ; Z_C=100,174 [/tex]
[tex]==> C=\frac{1}{Z_C.\omega}[/tex]
[tex]+ I_0=U_0/Z=170/(.50,087.\sqrt{2})=2,4(A) [/tex]
[tex]==> i=2,4cos(100\pi.t-\pi/4)(A)[/tex]Tiêu đề: Trả lời: BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU RẤT KHÓ .
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 11:08:36 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
THẾ CÒN HDT GIỮA 2 ĐẦU CUỘN DÂY VÀ TỤ ĐIỆN


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU RẤT KHÓ .
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 10:40:12 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2012
CHO MẠCH ĐIỆN RLC MẮC NỐI TIẾP
CÓ TỤ C=Co THAY ĐỔI
R=25 ;u=170COS(100pi.t) V
MẠCH CÓ CỘNG HƯỞNG XẢY RA VỚI CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN HIỆU DỤNG LÀ 2,4A
TÌM HIỆU ĐIỆN THẾ HIỆU DỤNG U LC
NẾU THAY BẰNG TỤ KHÁC CÓ C=Co/2 THÌ CÔNG SUẤT TRONG MẠCH GIẢM ĐI 2 LẦN
TÌM C? VÀ BIỂU THỨC i LÚC NÀY?
+ Cộng hưởng ta có:
[tex]Z_L=Z_{Co} ; (R+r)=U/I=50,087 ; P=\frac{U^2}{R+r}[/tex]
[tex]+ C=Co/2 ==> P'=P/2=\frac{U^2}{(R+r)}.cos(\varphi)^2 [/tex]
[tex]==> cos(\varphi)=\frac{\sqrt{2}}{2} ==> |\varphi|=45^0 [/tex]
[tex]==> |ZL-Z_C|=(R+r)=50.087 ==> Z=50,087.\sqrt{2}[/tex]
Mặt khác:
[tex]2Z_{Co}=Z_C ==> Z_C=2Z_L ==> Z_L=50,087 ; Z_C=100,174 [/tex]
[tex]==> C=\frac{1}{Z_C.\omega}[/tex]
[tex]+ I_0=U_0/Z=170/(.50,087.\sqrt{2})=2,4(A) [/tex]
[tex]==> i=2,4cos(100\pi.t-\pi/4)(A)[/tex]


THẾ CÒN HDT GIỮA 2 ĐẦU CUỘN DÂY VÀ TỤ ĐIỆN


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU RẤT KHÓ .
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:11:04 AM Ngày 12 Tháng Ba, 2012
CHO MẠCH ĐIỆN RLC MẮC NỐI TIẾP
CÓ TỤ C=Co THAY ĐỔI
R=25 ;u=170COS(100pi.t) V
MẠCH CÓ CỘNG HƯỞNG XẢY RA VỚI CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN HIỆU DỤNG LÀ 2,4A
TÌM HIỆU ĐIỆN THẾ HIỆU DỤNG U LC
NẾU THAY BẰNG TỤ KHÁC CÓ C=Co/2 THÌ CÔNG SUẤT TRONG MẠCH GIẢM ĐI 2 LẦN
TÌM C? VÀ BIỂU THỨC i LÚC NÀY?
+ Cộng hưởng ta có:
[tex]Z_L=Z_{Co} ; (R+r)=U/I=50,087 ; P=\frac{U^2}{R+r}[/tex]
[tex]+ C=Co/2 ==> P'=P/2=\frac{U^2}{(R+r)}.cos(\varphi)^2 [/tex]
[tex]==> cos(\varphi)=\frac{\sqrt{2}}{2} ==> |\varphi|=45^0 [/tex]
[tex]==> |ZL-Z_C|=(R+r)=50.087 ==> Z=50,087.\sqrt{2}[/tex]
Mặt khác:
[tex]2Z_{Co}=Z_C ==> Z_C=2Z_L ==> Z_L=50,087 ; Z_C=100,174 [/tex]
[tex]==> C=\frac{1}{Z_C.\omega}[/tex]
[tex]+ I_0=U_0/Z=170/(.50,087.\sqrt{2})=2,4(A) [/tex]
[tex]==> i=2,4cos(100\pi.t-\pi/4)(A)[/tex]


THẾ CÒN HDT GIỮA 2 ĐẦU CUỘN DÂY VÀ TỤ ĐIỆN
bạn coi lại đề xem Y/C tìm ULC hay U_{LrC}
+U_{LC}=0
+U_{LrC}=U_r


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU RẤT KHÓ .
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 12:36:58 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2012
CHO MẠCH ĐIỆN RLC MẮC NỐI TIẾP
CÓ TỤ C=Co THAY ĐỔI
R=25 ;u=170COS(100pi.t) V
MẠCH CÓ CỘNG HƯỞNG XẢY RA VỚI CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN HIỆU DỤNG LÀ 2,4A
TÌM HIỆU ĐIỆN THẾ HIỆU DỤNG U LC
NẾU THAY BẰNG TỤ KHÁC CÓ C=Co/2 THÌ CÔNG SUẤT TRONG MẠCH GIẢM ĐI 2 LẦN
TÌM C? VÀ BIỂU THỨC i LÚC NÀY?
+ Cộng hưởng ta có:
[tex]Z_L=Z_{Co} ; (R+r)=U/I=50,087 ; P=\frac{U^2}{R+r}[/tex]
[tex]+ C=Co/2 ==> P'=P/2=\frac{U^2}{(R+r)}.cos(\varphi)^2 [/tex]
[tex]==> cos(\varphi)=\frac{\sqrt{2}}{2} ==> |\varphi|=45^0 [/tex]
[tex]==> |ZL-Z_C|=(R+r)=50.087 ==> Z=50,087.\sqrt{2}[/tex]
Mặt khác:
[tex]2Z_{Co}=Z_C ==> Z_C=2Z_L ==> Z_L=50,087 ; Z_C=100,174 [/tex]
[tex]==> C=\frac{1}{Z_C.\omega}[/tex]
[tex]+ I_0=U_0/Z=170/(.50,087.\sqrt{2})=2,4(A) [/tex]
[tex]==> i=2,4cos(100\pi.t-\pi/4)(A)[/tex]


THẾ CÒN HDT GIỮA 2 ĐẦU CUỘN DÂY VÀ TỤ ĐIỆN
bạn coi lại đề xem Y/C tìm ULC hay U_{LrC}
+U_{LC}=0
+U_{LrC}=U_r
Là U giữa 2 đầu cuộn dây và tụ điện
vậy thì là ULrC