Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 07:56:28 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6987Tiêu đề: CÁC BẠN GIÚP MÌNH BÀI QUANG ĐIỆN NÀY VỚI.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 07:56:28 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
DÙNG ÁNH SÁNG CÓ BƯỚC SÓNG LAMDA 1 THÌ HIỆU ĐIỆN THẾ HÃM LÀ Uh .NẾU CHIẾU ÁNH SÁNG CÓ LAMDA2=0.5LAMDA1 THÌ HIỆU ĐIỆN THẾ HÃM CÓ GIÁ TRỊ LÀ
A.0.5Uh
B.2Uh
C.4Uh
D.3Uh


Tiêu đề: Trả lời: CÁC BẠN GIÚP MÌNH BÀI QUANG ĐIỆN NÀY VỚI.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:14:48 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
đề có vấn đề hay gì ấy nhỉ ???
hc/lamda1=A+eUh1
2hc/lamda1=A+eUh2--> hc/lamda1=e(Uh2-Uh1)-->???
Đề phải cho biết A mới tìm được mối liên hệ chứ nhỉ??
Dùng ánh sáng có bước sóng lamda1=klamdao,thì HDT hãm là Uh.Nếu chiếu as có bứơc song lamda2=K'lamdao thì HDT hãm có giá trị là : Từ đó mới biết được Uh1=K''Uh chứ
"Ảo tung chảo " :o