Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phantom_hung trong 11:37:55 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6982Tiêu đề: Giúp em 1 bài toán điện "khó"
Gửi bởi: phantom_hung trong 11:37:55 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Bài 1 Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch AB gồm R,L thuần cảm,C măc nối tiếp có dạng u=220 cos 100[tex]\pi[/tex]t (V) Biết [tex]Z_{C}=0.5Z_{L}[/tex],ở thời điểm t,điện áp tức thời hai đầu điện trở R là 60(V),hai đầu tụ điện là 40 (V) hãy tìm điện áp tức thời hai đầu AB khi đó ?Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 1 bài toán điện "khó"
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:44:31 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Bài 1 Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch AB gồm R,L thuần cảm,C măc nối tiếp có dạng u=220 cos 100[tex]\pi[/tex]t (V) Biết [tex]Z_{C}=0.5Z_{L}[/tex],ở thời điểm t,điện áp tức thời hai đầu điện trở R là 60(V),hai đầu tụ điện là 40 (V) hãy tìm điện áp tức thời hai đầu AB khi đó ?Do [tex]Z_{C}=0.5Z_{L}[/tex] nên [tex]U_{0L}=2U_{0C}[/tex]

Điện áp tức thời hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây ngược pha nên khi [tex]u_{C}= 40V [/tex] thì [tex]u_{L}=- 2u_{C} = -80V [/tex]

Điện áp cần tìm : [tex]u_{AB}=u_{R} + u_{L} + u_{C} = -20V [/tex]