Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ kiến sầu trong 10:16:41 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6981Tiêu đề: Nguồn phát tia hồng ngoại?
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:16:41 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Trong thang sóng điện từ của SGK Vật lí 12 có viết nguồn phát tia hồng ngoại là: Vật nóng dưới 500C. Trong khi nguồn phát tia hồng ngoại chỉ cần có nhiệt độ OK (SGK cơ bản). Ví dụ mặt trời nhiệt độ bề mặt tới 6000K vẫn phát ra tia hồng ngoại vậy tại sao trong thang sóng điện từ SGK lại việt như vậy? Mọi người giải thích hộ em với


Tiêu đề: Trả lời: Nguồn phát tia hồng ngoại?
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:33:22 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Trong thang Sóng điện từ của SGK Vật lí 12 có viết nguồn phát tia hồng ngoại là: Vật nóng dưới 500C. Trong khi nguồn phát tia hồng ngoại chỉ cần có nhiệt độ OK (SGK cơ bản). Ví dụ mặt trời nhiệt độ bề mặt tới 6000K vẫn phát ra tia hồng ngoại vậy tại sao trong thang Sóng điện từ SGK lại việt như vậy? Mọi người giải thích hộ em với

Sách viết như thế rất dễ làm cho HS hiểu lầm! Em nên hiểu như sau :
Vật nóng dưới 500C thì bức xạ chủ yếu tia hồng ngoại ( tính theo tỷ lệ năng lượng bức xạ) . Chính vì thế sách còn ghi ( t. 207) Ở nhiệt độ cao , ngoài tia hòng ngoại , vật còn phát ra các bức xạ nhìn thấy