Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tomboy.babylucky trong 10:04:17 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6978Tiêu đề: Một bài toán về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 10:04:17 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Cho một mạch dao động như hình vẽ:
Cuộn dây có L=50mHg. Hai tụ giống hệt nhau mắc song song. Ban đầu khóa k đóng năng lượng trong mạch W=[tex]10^{-7}[/tex] J khi đó dòng điện trong mạch có biểu thức i=Io Cos2000t (A)
1. Xác định Io, C1, C2
2.Người ta mở khóa k. Hãy xác định U(L max) trong các trường hợp sau:
  a. Mở tại thời điểm t=2,75[tex]\pi[/tex]
  b.Mở tại thời điểm t=[tex]\frac{1,375\pi }{1000}[/tex]
 Hình vẽ ở File dưới đây.
Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:38:55 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Em xem đây là một mạch dao động gồm một cuộn cảm L và một tụ Cb. rồi giải bài toán bình thường thôi


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:30:39 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Cho một mạch dao động như hình vẽ:
Cuộn dây có L=50mHg. Hai tụ giống hệt nhau mắc song song. Ban đầu khóa k đóng năng lượng trong mạch W=[tex]10^{-7}[/tex] J khi đó dòng điện trong mạch có biểu thức i=Io Cos2000t (A)
1. Xác định Io, C1, C2
2.Người ta mở khóa k. Hãy xác định U(L max) trong các trường hợp sau:
  a. Mở tại thời điểm t=2,75[tex]\pi[/tex]
  b.Mở tại thời điểm t=[tex]\frac{1,375\pi }{1000}[/tex]
 Hình vẽ ở File dưới đây.
Câu 1 : Như thầy Ngulau đã hướng dẫn cho em

Câu 2 : Hướng đi như sau :
+ Tính C
+ Từ biểu thức i viết biểu thức q suy ra biểu thức u
+ Thay t đã cho vào biểu thức u. Vào thời điểm đóng k năng lượng delta W của một tụ bị mất. Do đó năng lượng lúc sau của hệ : W' = W - delta W
W' cũng là năng lượng điện trường cực đại của tụ còn lại lúc sau [tex]W' = \frac{1}{2} C U'_{max}^{2}[/tex]