Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 06:30:36 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6975Tiêu đề: Sóng cơ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:30:36 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu1.Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có pt sóng tại nguồn là Uo=Acos(wt)cm.Một điểm M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t=T/2 có ly độ Um=2cm .Biên độ sóng  A là:
A.4/căn3           B.2 căn3               C 2cm             D 4cm
Ta có độ lệch pha[tex]\varphi[/tex]=2IIx/[tex]\lambda[/tex]=2II/3
-->PT sóng tại M: Um=Acos(wt-2II/3) <-->2=Acos(II-2II/3)-->A=4 .Em ra 4 mà sao ĐA là 4/ căn 3 .Các thầy giải thích giùm em với ???
Câu2.
Đầu B của một sợi dây đàn hồi căng ngang dao đông điều hòa với phương thẳng đứngtheo Pt Ub=4cos(10IIt-II/2).Biết rằng sau khoảng thời gian t=T/6 điểm M cách đầu B 4cm có ly độ 2cm.Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A.1,2m/s       B.2,4m/s      C.3,6m/s    D.4,8m/s
Câu3.Xét sóng dừng trên dây dài 1m có 2 đầu cố định.TRên dây có 5 bụng sóng dao động với biên  độ cực đại là Amax=2cm.Biên độ của điểm M cách đầu dây 40cm là
A.1cm       B 0              C 2          D căn 3
Câu4.Hai nguồn phát sóng kết hợp S1,S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 30cm phát ra 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số f=50Hz và pha ban đầu bằng 0.Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 6m/s.Những điểm nằm trên  đường trung trực của S1S2 mà sóng tổng hợp tại đó luôn dao động ngược pha với sóng tổng hợp tại trung điểm O của S1S2,cách O một khoảng nhỏ nhất bằng:
A.3 căn6            B 4 căn 6             C 5 căn 6     D 6 căn6


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:45:52 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu1.Một Sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có pt Sóng tại nguồn là Uo=Acos(wt)cm.Một điểm M cách nguồn O bằng 1/3 bước Sóng ở thời điểm t=T/2 có ly độ Um=2cm .Biên độ Sóng  A là:
A.4/căn3           B.2 căn3               C 2cm             D 4cm
Ta có độ lệch pha[tex]\varphi[/tex]=2IIx/[tex]\lambda[/tex]=2II/3
-->PT Sóng tại M: Um=Acos(wt-2II/3) <-->2=Acos(II-2II/3)-->A=4 .Em ra 4 mà sao ĐA là 4/ căn 3 .Các thầy giải thích giùm em với ???
Đáp án của em là đúng rồi


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: lam9201 trong 10:25:47 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Trích dẫn
Câu2.
Đầu B của một Sợi dây đàn hồi căng ngang dao đông điều hòa với phương thẳng đứngtheo Pt Ub=4cos(10IIt-II/2).Biết rằng sau khoảng thời gian t=T/6 điểm M cách đầu B 4cm có ly độ 2cm.Tốc độ truyền Sóng trên dây là:
A.1,2m/S       B.2,4m/S      C.3,6m/S    D.4,8m/S

Lúc t = 0 uB = 0 và vB > 0
Thời gian sóng truyền từ B đến M là t1 = BM/v.
Lúc t1 thì uM = 0 và thời gian để uM = 0 đến uM = 2 cm là T/12
Suy ra BM/v + T/12 = T/6 Suy ra v = 4,8 m/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: lam9201 trong 10:31:26 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Trích dẫn
Câu2.
Đầu B của một Sợi dây đàn hồi căng ngang dao đông điều hòa với phương thẳng đứngtheo Pt Ub=4cos(10IIt-II/2).Biết rằng sau khoảng thời gian t=T/6 điểm M cách đầu B 4cm có ly độ 2cm.Tốc độ truyền Sóng trên dây là:
A.1,2m/S       B.2,4m/S      C.3,6m/S    D.4,8m/S

Lúc t = 0 uB = 0 và vB > 0
Thời gian Sóng truyền từ B đến M là t1 = BM/v.
Lúc t1 thì uM = 0 và thời gian để uM = 0 đến uM = 2 cm là T/12
Suy ra BM/v + T/12 = T/6 Suy ra v = 2,4 m/S
Tính nhầm v = 4,8 m/S


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: lam9201 trong 10:54:35 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Trích dẫn
Câu4.Hai nguồn phát Sóng kết hợp S1,S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 30cm phát ra 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần Số f=50Hz và pha ban đầu bằng 0.Biết tốc độ truyền Sóng trên mặt chất lỏng là 6m/S.Những điểm nằm trên  đường trung trực của S1S2 mà Sóng tổng hợp tại đó luôn dao động ngược pha với Sóng tổng hợp tại trung điểm O của S1S2,cách O một khoảng nhỏ nhất bằng:
A.3 căn6            B 4 căn 6             C 5 căn 6     D 6 căn6

Pha ban đầu của DĐTH của một điểm trên đường trung trực của S1S2 là pha của sóng từ một nguồn truyền tới:
Hai điểm DĐ ngược pha : S1M - S1O = (k + 1/2)lamda
M ở trên đường trung trực : x^2 = S1M^2 - S1O^2
Khoảng cách ngắn nhất k = 0 suy ra x = 6 căn6


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:13:06 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2012

Câu4.Hai nguồn phát Sóng kết hợp S1,S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 30cm phát ra 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần Số f=50Hz và pha ban đầu bằng 0.Biết tốc độ truyền Sóng trên mặt chất lỏng là 6m/S.Những điểm nằm trên  đường trung trực của S1S2 mà Sóng tổng hợp tại đó luôn dao động ngược pha với Sóng tổng hợp tại trung điểm O của S1S2,cách O một khoảng nhỏ nhất bằng:
A.3 căn6            B 4 căn 6             C 5 căn 6     D 6 căn6


Em có thể tham khảo thêm những bài gần giống với dạng này.

Link 1 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5383)

Link 2 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5442)

Link 3 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6019)

Link 4 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6878.msg31914#msg31914)

Link 5 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6151.0)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: why_metb trong 01:23:42 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Trích dẫn
Câu2.
Đầu B của một Sợi dây đàn hồi căng ngang dao đông điều hòa với phương thẳng đứngtheo Pt Ub=4cos(10IIt-II/2).Biết rằng sau khoảng thời gian t=T/6 điểm M cách đầu B 4cm có ly độ 2cm.Tốc độ truyền Sóng trên dây là:
A.1,2m/S       B.2,4m/S      C.3,6m/S    D.4,8m/S

Lúc t = 0 uB = 0 và vB > 0
Thời gian Sóng truyền từ B đến M là t1 = BM/v.
Lúc t1 thì uM = 0 và thời gian để uM = 0 đến uM = 2 cm là T/12
Suy ra BM/v + T/12 = T/6 Suy ra v = 4,8 m/S
-Đọc đề bài bài 2 này em thấy không hiểu sau khoảng thời gian T/6 điểm M cách đầu B 4 cm, mà theo phương trình
Ub=4cos(10IIt-II/2)--->A=4cm----> điểm M ở vị trí biên độ nhưng sao điểm M lại có li độ 2 cm ạ???