Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hitekpro trong 10:56:51 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6971Tiêu đề: BAI TOAN VE DIEN MAY KHO CAN GIUP?
Gửi bởi: hitekpro trong 10:56:51 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Khung dây gồm 100 vòng,diện tích 100cm2 quay đều trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0.1T,tốc độ góc 100pi rad/s xung quanh vuông góc với các đường sức từ,Suốt điện động trung bình trong 0,25 chu kì kể từ lúc mặt phẳng khung vuông góc với các đường sức từ là?
A, 1V      B,20V      C,10V       d,50V


Tiêu đề: Trả lời: BAI TOAN VE DIEN MAY KHO CAN GIUP?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:42:08 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Khung dây gồm 100 vòng,diện tích 100cm2 quay đều trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0.1T,tốc độ góc 100pi rad/S xung quanh vuông góc với các đường Sức từ,Suốt điện động trung bình trong 0,25 chu kì kể từ lúc mặt phẳng khung vuông góc với các đường Sức từ là?
A, 1V      B,20V      C,10V       d,50V
Từ thông qua khung (Chọn mốc thời gian lúc MP khung vuông góc đường Sức từ)
[tex]\phi = N.B.S.cos(\omega.t)[/tex]
[tex]e_{tb}=\frac{|\phi_2-\phi_1|}{t_2-t_1}=\frac{N.B.S-0}{0,25T}=20V[/tex]