Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tiennguyen trong 06:26:26 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6967Tiêu đề: một số bài về sóng ánh sáng
Gửi bởi: tiennguyen trong 06:26:26 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng: ban đầu dùgn ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda 1 =0,4micromet. tắt ánh sáng có bước sóng lamda1, chiếu vào khe S ánh sáng có bước sóng lamda 2 lớn hơn lamda1 thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của ánh sáng có bước sóng lamda1, ta quan sát được một vân sáng có bước sóng lamda2, xác định lamda 2 và cho biết bức xạ này thu6o5c vùng ánh sáng nào?


Tiêu đề: Trả lời: một Số bài về Sóng ánh Sáng
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:35:44 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Ta có :x1=k1[tex]\lambda 1[/tex]D/a,x2=k2[tex]\lambda 2[/tex]D/a
x1=x2<-->k1[tex]\lambda 1[/tex]=k2[tex]\lambda 2[/tex]
--[tex]\lambda 2[/tex]=3[tex]\lambda 1[/tex]/1=1,2[tex]\mu[/tex]m
Vì ánh sáng khả kiến nằm trong khoảng 0,38[tex]\mu[/tex]m<lamda<0,76[tex]\mu[/tex]m
-->1,2>0,76 Vậy lamda2 thuộc vùng hồng ngoại

Tiêu đề: Trả lời: một Số bài về Sóng ánh Sáng
Gửi bởi: tiennguyen trong 06:40:36 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Trong sách mình có một đáp án nữa là lamd9a122 = ( 3lamda 1) /2 = 0,6 micromet, và thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
Tại sao lại có chia 2 nhỉ.


Tiêu đề: Trả lời: một Số bài về Sóng ánh Sáng
Gửi bởi: tiennguyen trong 07:01:09 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
trong TN giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe S1 và S2 là 1mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 1m. nguồn S phát ra đồng thời 2 bức xạ: màu đỏ có bước sóng 640nm, và màu lam có bước sóng 0,480micromet. Tìm khoảng cách từ vân sáng trung tâm O đến vân sáng cùng màu với nó gần nhất. giữa hai vân sáng cùng màu này còn có bao nhiêu vân sáng?


Tiêu đề: Trả lời: một Số bài về Sóng ánh Sáng
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:17:31 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Đk để 2 vân trùng nhau:x1=x2<--->k1[tex]\lambda 1[/tex]=k2[tex]\lambda 2[/tex]
-->k1/k2=3/4 Vậy khoảng cách từ vân sáng TT đến vân sáng cung màu với nó nhất là x=3ki1=4ki2=1,92mm
Tiêu đề: Trả lời: một Số bài về Sóng ánh Sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:11:21 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Ta có :x1=k1[tex]\lambda 1[/tex]D/a,x2=k2[tex]\lambda 2[/tex]D/a
x1=x2<-->k1[tex]\lambda 1[/tex]=k2[tex]\lambda 2[/tex]
--[tex]\lambda 2[/tex]=3[tex]\lambda 1[/tex]/1=1,2[tex]\mu[/tex]m
Vì ánh Sáng khả kiến nằm trong khoảng 0,38[tex]\mu[/tex]m<lamda<0,76[tex]\mu[/tex]m
-->1,2>0,76 Vậy lamda2 thuộc vùng hồng ngoại

Em sai ở chỗ coi k2=1
[tex]0,4 < \frac{3\lambda_1}{k_2} <= 0,76[/tex]
[tex]==>1,5 <= k_2 < 3 ==> k_2=2 ==> \lambda_2=0,6\mu.m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một Số bài về Sóng ánh Sáng
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:31:16 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Trong thí nghiệm giao thoa ánh Sáng I-âng: ban đầu dùgn ánh Sáng đơn Sắc có bước Sóng lamda 1 =0,4micromet. tắt ánh Sáng có bước Sóng lamda1, chiếu vào khe S ánh Sáng có bước Sóng lamda 2 lớn hơn lamda1 thì tại vị trí vân Sáng bậc 3 của ánh Sáng có bước Sóng lamda1, ta quan Sát được một vân Sáng có bước Sóng lamda2, xác định lamda 2 và cho biết bức xạ này thu6o5c vùng ánh Sáng nào?

Bài này hỏi câu hơi thừa thì phải? Tất nhiên là vùng ánh sáng khả kiền rồi, những vùng khác có thấy được đâu mà biết vân sáng với tối.

Đề bài thiếu chưa cho bước sóng ánh sáng trắng nằm trong khoảng nào. Ta lấy trong khoảng:

[tex]0,38 \mu m \leq \lambda _{2}\leq0,75 \mu m[/tex] (1)

Ta có: hai vân trùng nhau: [tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Leftrightarrow 3\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda _{2}= \frac{3}{k_{2}}\lambda _{1}[/tex] (2)

Từ (1) và (2) suy ra: [tex]0,38 \mu m \leq \frac{3}{k_{2}}\lambda _{1}\leq0,75 \mu m[/tex]

[tex]\Rightarrow 1,6\leq k_{2} \leq 3,15[/tex] Chọn [tex]k_{2}= 2[/tex]. (Vì nếu chọn [tex]k_{2}= 3[/tex] thì [tex]\lambda _{2}= \lambda _{1}[/tex], nên ta loại nghiệm này).