Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Journey trong 01:36:55 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6965Tiêu đề: Điện và dao động cơ
Gửi bởi: Journey trong 01:36:55 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Bài 1. Lò xo nhẹ có độ cứng k, một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn với quả nặng có khối lượng m, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Người ta kích thích cho quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T. Thời gian độ lớn gia tốc của quả nặng nhỏ hơn gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc, khi quả nặng đi từ vị trí thấp nhất đến cao nhất là [tex]\frac{T}{6}[/tex]. Biên độ dao động của vật bằng

A. 2Δl.         
B.  [tex]\sqrt{2}[/tex]Δl.         
C.  [tex]\sqrt{3}[/tex]Δl.      
D.  Δl

Bài 2. Một khung dây dẫn phẳng, hai đầu dây khép kín quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục nằm trong mặt phẳng với khung và vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều [tex]\overrightarrow{B}[/tex] . Gọi [tex]\phi_0[/tex] và [tex]I_0[/tex] lần lượt là giá trị cực đại của từ thông qua mạch và cường độ dòng điện trong mạch. Thời điểm mà từ thông qua mạch có giá trị [tex]\phi = -0,8\phi_0 [/tex]  và đang giảm thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị

A. i = 0,4[tex]I_0[/tex]  và đang giảm.   
B. i = 0,6[tex]I_0[/tex]  và đang tăng.
C. i = 0,4[tex]I_0[/tex]  và đang tăng.   
D. i = 0,6[tex]I_0[/tex]  và đang giảm.


Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:59:23 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Bài 1. Lò xo nhẹ có độ cứng k, một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn với quả nặng có khối lượng m, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Người ta kích thích cho quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T. Thời gian độ lớn gia tốc của quả nặng nhỏ hơn gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc, khi quả nặng đi từ vị trí thấp nhất đến cao nhất là [tex]\frac{T}{6}[/tex]. Biên độ dao động của vật bằng

A. 2Δl.         
B.  [tex]\sqrt{2}[/tex]Δl.         
C.  [tex]\sqrt{3}[/tex]Δl.      
D.  Δl


Hướng dẫn cho em
Vẽ vecto quay cho gia tốc ta có g = Amax /2  suy ra A = 2denta l


Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:03:24 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012

Bài 2. Một khung dây dẫn phẳng, hai đầu dây khép kín quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục nằm trong mặt phẳng với khung và vuông góc với các đường Sức từ của một từ trường đều [tex]\overrightarrow{B}[/tex] . Gọi [tex]\phi_0[/tex] và [tex]I_0[/tex] lần lượt là giá trị cực đại của từ thông qua mạch và cường độ dòng điện trong mạch. Thời điểm mà từ thông qua mạch có giá trị [tex]\phi = -0,8\phi_0 [/tex]  và đang giảm thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị

A. i = 0,4[tex]I_0[/tex]  và đang giảm.   
B. i = 0,6[tex]I_0[/tex]  và đang tăng.
C. i = 0,4[tex]I_0[/tex]  và đang tăng.   
D. i = 0,6[tex]I_0[/tex]  và đang giảm.

[/font][/size]

Cường độ dđiện cùng pha với sđđ nghĩa là chậm pha hơn phi pi/2

Thời điểm mà từ thông qua mạch có giá trị [tex]\phi = -0,8\phi_0 [/tex]  và đang giảm vẽ vecto quay ta thấy lúc này i =  0,6 I0 và  đang tăng.


Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:18:09 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Bài 1. Lò xo nhẹ có độ cứng k, một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn với quả nặng có khối lượng m, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Người ta kích thích cho quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T. Thời gian độ lớn gia tốc của quả nặng nhỏ hơn gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc, khi quả nặng đi từ vị trí thấp nhất đến cao nhất là [tex]\frac{T}{6}[/tex]. Biên độ dao động của vật bằng

A. 2Δl.         
B.  [tex]\sqrt{2}[/tex]Δl.         
C.  [tex]\sqrt{3}[/tex]Δl.      
D.  Δl

+ Công thức tính gia tốc [tex]a=\omega^2.|x|=\frac{g}{\Delta L}.|x|.[/tex]
Giả thiết [tex]a<g ==> \frac{|x|}{\Delta L}<1 ==> |x|<\Delta L[/tex]
==> khi đi từ biên dưới lên vị trí có a<g là : [tex](x=\Delta L==>0) ; (0==>x=-\Delta L)[/tex]
[tex]t_{(\Delta L ==> 0)}= T/12 ==> \Delta L=A/2 ==> A=2\Delta L[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động cơ
Gửi bởi: Đặng Văn Quyết trong 08:39:41 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012

Trích dẫn

Cường độ dđiện cùng pha với Sđđ nghĩa là Sớm pha hơn phi pi/2

Thời điểm mà từ thông qua mạch có giá trị [tex]\phi = -0,8\phi_0 [/tex]  và đang giảm vẽ vecto quay ta thấy lúc này i = - 0,6 I0 và  đang tăng.
Cường độ dòng điện chậm pha pi/2 so với từ thông.


Tiêu đề: Trả lời: Điện và dao động cơ
Gửi bởi: superburglar trong 02:40:48 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2012
đáp án phải bằng i= - 0.6Io chứ ạ