Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 02:07:17 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6959Tiêu đề: bài mạch dao động LC có e,r??? xin các thây cô giúp
Gửi bởi: quocnh trong 02:07:17 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2012
cho nguồn như hình vẽ (e,r và C,L mắc song song) suất điện động e=1,5V điện trở trong r = 0,5 ôm,cuộn thuần cảm L = 10^-3 C = 25.10^-9 F bỏ qua điện trở tiếp xúc và điện trở các dây nối lúc t = 0 ngắt nguồn viết phương trinh dao động q = ? i = ? chiều dương qua L?

Xin các thầy cô giúp


Tiêu đề: Trả lời: bài mạch dao động LC có e,r??? xin các thây cô giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:33:14 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2012
cho nguồn như hình vẽ (e,r và C,L mắc song song) suất điện động e=1,5V điện trở trong r = 0,5 ôm,cuộn thuần cảm L = 10^-3 C = 25.10^-9 F bỏ qua điện trở tiếp xúc và điện trở các dây nối . Sau khi dòng điện đã ổn định lúc t = 0 ngắt nguồn viết phương trinh dao động q = ? i = ? chiều dương qua L?

Xin các thầy cô giúp

Bổ sung giả thiết : Sau khi dòng điện đã ổn định ;  lúc t = 0 ngắt nguồn
Giải nhanh cho em :

+ Khi chưa ngắt nguồn và dòng điện đã ổn định ta có :
Dòng điện trong cuộn dây : [tex]I = \frac{e}{r} =[/tex]  (1)
Điện áp hai đầu tụ điện : [tex]U = e - rI = 0[/tex]
Vậy kể từ khi ngắt nguồn dòng điện trong cuộn dây có khuynh hướng giảm , nhưng do hiện tượng tự cảm trong cuộn dây nên nó được duy trì thêm một thời gian nữa làm cho tụ điện tích điện. Sau đó là quá trình phóng điện như trong SGK đã mô tả .... Vậy ta có dao động điện từ tự do trong mạch .

+ Phương trình điện tích : [tex]q = Q_{0}cos(\omega t+\varphi )[/tex]  với [tex]\omega =\frac{1}{\sqrt{CL}}[/tex]
 + Q0 được tính theo bảo toàn năng lượng : [tex]\frac{Q_{0}^{2}}{2C} = \frac{LI^{2}}{2}[/tex] với I được tính bởi (1)
+ Lúc t = 0 ; q0 = 0 và I cực đại nên phi = - pi/2