Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 08:59:39 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6943Tiêu đề: Mạch LC,lượng tử,giao thoa "khó"
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:59:39 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Câu1.Nguồn Sáng phát ra bức xạ đơn Sắc có bước Sóng 318nm.Công Súât bức xạ của nguồn là 4II(mW).Nếu catod có diện tích 5cm2 đặt cách nguồn 0,5m thì Số proton tới catod trong 1s là:  
A 1,6.10 12                  B 3,2.10 12            
C 16.10 12                   D 32.10 12

Câu2.Mạch dao động LC1 thu được Sóng vô tuyến có bước Sóng [tex]\lambda 1[/tex].Mạch dao động LC2 thu đựơc Sóng vô tuyến có bứơc Sóng [tex]\lambda 2[/tex].Mạch dao động LC(trong đó C là điện dung của bộ tụ gồm C1 và C2 mắc nối tiếp )thu được Sóng vô tuyến có bước Sóng [tex]\lambda[/tex].Biểu thức đúng là?

A.[tex]\lambda2[/tex]=/[tex]\lambda[/tex]-[tex]\lambda1[/tex]/  
B.[tex]\lambda2[/tex]=[tex]\frac{\lambda 1^{2}\lambda }{\sqrt{\lambda 1^{2}+\lambda ^{2}}}[/tex]    
C.[tex]\lambda 2[/tex]=[tex]\frac{\lambda 1\lambda }{\lambda +\lambda 1}[/tex]    
D/[tex]\lambda 2[/tex]=[tex]\frac{\lambda \lambda 1}{\sqrt{\lambda 1^{2}-\lambda ^{2}}}[/tex]

Câu3.Trong TN Young về giao thoa ánh Sáng,nguồn Sáng phát ra đồng thời 2 bức xạ có bước Sóng [tex]\lambda 1[/tex]=0,55[tex]\mu[/tex]m và [tex]\lambda 2[/tex]>[tex]\lambda 1[/tex]
[tex]\lambda 1[/tex] thì trong khoảng giữa hai vân Sáng liên tiếp cung màu với vân Sáng chính giữa có 4 vân Sáng của ánh Sáng [tex]\lambda 2[/tex].Hỏi nếu dùng 2 bức xạ [tex]\lambda 1[/tex] và [tex]\lambda 3[/tex]=2[tex]\lambda 2[/tex]/3 thì trong khoảng giữa 2 vân Sáng liên tiếp cùng màu với vân Sáng chính giữa có mấy vân Sáng của ánh Sáng [tex]\lambda 3[/tex]?

A.4       B 3            C 5        D 6


Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC,lượng tử,giao thoa "khó"
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:05:36 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Câu1.Nguồn Sáng phát ra bức xạ đơn Sắc có bước Sóng 318nm.Công Súât bức xạ của nguồn là 4II(mW).Nếu catod có diện tích 5cm2 đặt cách nguồn 0,5m thì Số proton tới catod trong 1s là:  A 1,6.10 12                  B 3,2.10 12             C 16.10 12       D 32.10 12


Chỉnh giả thiết một chút : Nguồn sáng điểm phát ra bức xạ đơn Sắc có bước Sóng 318nm trong môi trường đồng nhất và đẳng hướng .

Số photon do nguồn phát ra trong 1 giây : [tex]n = \frac{P\lambda }{hc}[/tex]

Số proton tới catod trong 1s tỷ l;ệ thuận với diện tích của catot : [tex]\frac{n}{4\pi R^{2}} = \frac{n'}{S} \Rightarrow n' = S.\frac{n}{4\pi R^{2}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC,lượng tử,giao thoa "khó"
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:28:35 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Câu2.Mạch dao động LC1 thu được Sóng vô tuyến có bước Sóng [tex]\lambda 1[/tex].Mạch dao động LC2 thu đựơc Sóng vô tuyến có bứơc Sóng [tex]\lambda 2[/tex].Mạch dao động LC(trong đó C là điện dung của bộ tụ gồm C1 và C2 mắc nối tiếp )thu được Sóng vô tuyến có bước Sóng [tex]\lambda[/tex].Biểu thức đúng là?

A.[tex]\lambda2[/tex]=/[tex]\lambda[/tex]-[tex]\lambda1[/tex]/  
B.[tex]\lambda2[/tex]=[tex]\frac{\lambda 1^{2}\lambda }{\sqrt{\lambda 1^{2}+\lambda ^{2}}}[/tex]    
C.[tex]\lambda 2[/tex]=[tex]\frac{\lambda 1\lambda }{\lambda +\lambda 1}[/tex]    
D/[tex]\lambda 2[/tex]=[tex]\frac{\lambda \lambda 1}{\sqrt{\lambda 1^{2}-\lambda ^{2}}}[/tex]


Em xem trong địa chỉ này : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6872.msg31896#msg31896