Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 08:40:55 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6942Tiêu đề: Trích đề thi thử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:40:55 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Câu1.Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với chu kì T=0,628s,biên độ 5cm.lấy g=10.Tại vị trí mà lực đàn hồi có giá trị bằng 1/2 giá trị cực đại thì động năng bằng mấy lần thế năng?
A.2   B 2,5        C 3           D 3,5
Câu2.Có 2 vị trí M và N trên cùng phương truyền sóng am.M cách nguồn âm 0,612m.Cho cường độ âm tại M là 10-6 và ngưỡng nghe Io=10 -10.N phải cách M bao nhiêu để mức cường độ âm tại N giảm 28dB so với tại M: A.19,9m        B 14,9m      C 3,98m          D 8,98m
Câu3.Trong thí nghiệm sóng dừng trên hai đầu dây đàn hồi cố định, khi tần số dao động là 48Hz thì trên dây có 3 nút sóng.Phải tăng hay giảm tần số 1 lượng bằng ao nhiêu để trên dây có thêm 3 nút.
A.Tăng 120Hz   B.Tăng 68Hz       C giảm 48Hz              D Tăng 72Hz
Câu4.Gọi [tex]\lambda o[/tex] là giới hạn quang điện của kim loại làm catod của tế bào quang điện.Khi dùng ánh sáng có bứơc sóng [tex]\lambda 1[/tex]=[tex]\lambda o[/tex]/3 thì hiệu điện thế hãm là Uh1.Khi dung ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda 2[/tex]=0,4[tex]\lambda 0[/tex] thì hiệu điện thế hãm Uh2 có giá trị giảm 1,035 so với Uh1.Giá trị của [tex]\lambda 0[/tex] =? [tex]\mu \mu[/tex]m
A 0,65    B 0,6            C 0,6         D 0,55
Tiêu đề: Trả lời: Trích đề thi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:50:14 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Câu4.Gọi [tex]\lambda o[/tex] là giới hạn quang điện của kim loại làm catod của tế bào quang điện.Khi dùng ánh Sáng có bứơc Sóng [tex]\lambda 1[/tex]=[tex]\lambda o[/tex]/3 thì hiệu điện thế hãm là Uh1.Khi dung ánh Sáng có bước Sóng [tex]\lambda 2[/tex]=0,4[tex]\lambda 0[/tex] thì hiệu điện thế hãm Uh2 có giá trị giảm 1,035 so với Uh1.Giá trị của [tex]\lambda 0[/tex] =? [tex]\mu \mu[/tex]m
A 0,65    B 0,6            C 0,6         D 0,55


[tex]3\frac{hc}{\lambda _{0}} = \frac{hc}{\lambda _{0}}+eU_{h1} \Rightarrow eU_{h1} = 2 \frac{hc}{\lambda _{0}}[/tex]

Tương tự ta có : [tex]\frac{5hc}{2\lambda _{0}} = \frac{hc}{\lambda _{0}}+eU_{h2} \Rightarrow eU_{h2} = \frac{3hc}{2\lambda _{0}}[/tex]

Trừ vế vơi vế ta có :[tex]e\Delta U_{h} = \frac{hc}{2\lambda _{0}} \Rightarrow \lambda _{0} = \frac{hc}{2e\Delta U_{h}}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trích đề thi thử
Gửi bởi: toana1k89 trong 09:06:37 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
caau1 tại x=-2,5cm
khi đó tỉ số =3


Tiêu đề: Trả lời: Trích đề thi thử
Gửi bởi: vosongver4 trong 09:33:12 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Trích dẫn
Câu3.Trong thí nghiệm Sóng dừng trên hai đầu dây đàn hồi cố định, khi tần Số dao động là 48Hz thì trên dây có 3 nút Sóng.Phải tăng hay giảm tần Số 1 lượng bằng ao nhiêu để trên dây có thêm 3 nút.
A.Tăng 120Hz   B.Tăng 68Hz       C giảm 48Hz              D Tăng 72Hz
bài này ra f=120 và tăng 72 phải hông nhỉ , chọn D
vì khi f tăng nhưng lam đa giảm => vận tốc vẫn dữ nguyên
ta có : lam đa 1=l
lam đa 2=(2l)/5
v1=v2<=> f1(lam da 1)=(f2lam da 2) => f2=48.5/2=120 => F tăng =120-48=72


Tiêu đề: Trả lời: Trích đề thi thử
Gửi bởi: toana1k89 trong 10:43:17 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Câu4.Gọi [tex]\lambda o[/tex] là giới hạn quang điện của kim loại làm catod của tế bào quang điện.Khi dùng ánh Sáng có bứơc Sóng [tex]\lambda 1[/tex]=[tex]\lambda o[/tex]/3 thì hiệu điện thế hãm là Uh1.Khi dung ánh Sáng có bước Sóng [tex]\lambda 2[/tex]=0,4[tex]\lambda 0[/tex] thì hiệu điện thế hãm Uh2 có giá trị giảm 1,035 so với Uh1.Giá trị của [tex]\lambda 0[/tex] =? [tex]\mu \mu[/tex]m
A 0,65    B 0,6            C 0,6         D 0,55


[tex]3\frac{hc}{\lambda _{0}} = \frac{hc}{\lambda _{0}}+eU_{h1} \Rightarrow eU_{h1} = 2 \frac{hc}{\lambda _{0}}[/tex]

Tương tự ta có : [tex]\frac{5hc}{2\lambda _{0}} = \frac{hc}{\lambda _{0}}+eU_{h2} \Rightarrow eU_{h2} = \frac{3hc}{2\lambda _{0}}[/tex]

Trừ vế vơi vế ta có :[tex]e\Delta U_{h} = \frac{hc}{2\lambda _{0}} \Rightarrow \lambda _{0} = \frac{hc}{2e\Delta U_{h}}}[/tex]

giảm 1,035 làn hay giảm 1,035eV