Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 08:26:39 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6941Tiêu đề: điện xoay chiều
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:26:39 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Câu1.Đoạn mạch RLC nối tiếp trong đó điện dung C thay đổi đựơc.Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là u=Uocoswt.Chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng Uc có giá trị cực đại Ucmax khi đó dòng điện trong mạch sớm pha II/3 so với hiệu điện thế u.Biểu thức đúng là
A Ucmax=Uo[tex]\sqrt{6}[/tex]/3          B.Ucmax=Uo/[tex]\sqrt{6}[/tex]     C Ucmax=Uo[tex]\sqrt{3}/6[/tex]          D.Ucmax=Uo/[tex]\sqrt{3}[/tex]
Câu2.Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có R và L không thay đổi, C thay đổi.Hiệu điện thế xoay chiều u=Uocoswt đặt giữa 2 đầu đoạn mạch thì cảm kháng Zl=2R.Chỉnh C có giá trị C1 thì công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại là 100W.Hỏi nếu điều chỉnh C=0,5C1 thì công suất tiêu thụ giảm bao nhiêu so với công suất cực đại
A/80W            B 20W            C 40W             D 60W
Câu3.đoạn mạch xoay chiều AB gồm 3 đoạn mạch nối tiếp:đoạn mạch AM là 1 cuộn dây thuần cảm,đoạn mạch MN là 1 điện trở thuần R,đoạn mạch NB là tụ C.Biết hiệu điện thế uAN và uMB lệch pha nhau 90 và Uan=30V,Umb=40V.Tìm Uab
A.27,78V        B 32,5V           C 72,81V    D 42,25V
Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:00:13 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Câu1.Đoạn mạch RLC nối tiếp trong đó điện dung C thay đổi đựơc.Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là u=Uocoswt.Chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng Uc có giá trị cực đại Ucmax khi đó dòng điện trong mạch Sớm pha II/3 so với hiệu điện thế u.Biểu thức đúng là
A Ucmax=Uo[tex]\sqrt{6}[/tex]/3          B.Ucmax=Uo/[tex]\sqrt{6}[/tex]     C Ucmax=Uo[tex]\sqrt{3}/6[/tex]          D.Ucmax=Uo/[tex]\sqrt{3}[/tex]


Vẽ giản đồ vecto lúc này ta có nửa tam giác đều mà U0cmax là cạnh và U0 là đường cao. Do đó :

[tex]U_{0} = U_{0Cmax} \frac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow U_{0Cmax} = \frac{2U_{0}}{\sqrt{3}} \Rightarrow U_{Cmax} = \frac{U_{0}\sqrt{6}}{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:39:21 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Thầy Dương thầy có thể vẽ vectơ cho em được không và thầy có bài giảng liên quan đến dùng vectơ để giải toán điện hoặc thầy có thể giải thích rõ hơn được không ạ.Chứ em còn kém về vấn đề này lắm ạ(em có đọc một số các bài giảng về dùng pp vectơ biểu diễn nhưng khó hiểu quá).Mong thầy giúp đỡ, em cám ơn thầy.


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:19:24 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2012
Thầy Dương thầy có thể vẽ vectơ cho em được không và thầy có bài giảng liên quan đến dùng vectơ để giải toán điện hoặc thầy có thể giải thích rõ hơn được không ạ.Chứ em còn kém về vấn đề này lắm ạ(em có đọc một Số các bài giảng về dùng pp vectơ biểu diễn nhưng khó hiểu quá).Mong thầy giúp đỡ, em cám ơn thầy.

Vì tôi kém tin học nên Không biết cách đưa hình lên diễn đàn ! Em chịu khó xem hình trong file đính kèm hoặc xem bài này tại địa chỉ sau
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5361.msg31892#msg31892