Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toana1k89 trong 04:21:06 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6939Tiêu đề: một số bài tập khó
Gửi bởi: toana1k89 trong 04:21:06 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
baì1: Một con lắc đơn có chu kì T=4s, vật nặng có khối lượng m=6kg. Con lắc được đưa tới góc lệch a0=8độ . Coi  dao động của con lắc là diều hòa gần đúng và lực cản có độ lớn không đổi, sau 32phut 80 giây thì con lắc dừng hẳn . g=10. Độ lớn lực cản này là??
Baif2 mạch điện AB gồm điện trở R, tụ điện Cvaf cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với nhau. Biểu thức điện áp hai đầu R khi tần số mạch là: f1=40Hz; f2=50Hz; f3=90Hz lần lượt là: uR=U0cos(b1t+fi1), uR=Ucan2cos(b2t+fi2), uR=U0cos(b3t+fi3). Cho em hỏi vì sao
U>Uo/can2


Tiêu đề: Trả lời: một Số bài tập khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:11:21 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2012
baì1: Một con lắc đơn có chu kì T=4s, vật nặng có khối lượng m=6kg. Con lắc được đưa tới góc lệch a0=8độ . Coi  dao động của con lắc là diều hòa gần đúng và lực cản có độ lớn không đổi, sau 32phut 80 giây thì con lắc dừng hẳn . g=10. Độ lớn lực cản này là??


Em xem cách làm trong file đính kèm