Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vosongver4 trong 11:12:44 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6935Tiêu đề: giúp em bài điện :)
Gửi bởi: vosongver4 trong 11:12:44 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
 đoạn mạch xoay chiều gồm R,L(thuần cảm) và C, đặt vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng của :R,L,C lần lượt là 50V,100V,50V. thay C bởi tụ C' thì điện áp HD của tụ là 30V, khi đú điện áp hiệu dụng của R là ?
các thầy chỉ em phương pháp với, bài này kiểu như nào ấy :((


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện :)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:29:55 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
đoạn mạch xoay chiều gồm R,L(thuần cảm) và C, đặt vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng của :R,L,C lần lượt là 50V,100V,50V. thay C bởi tụ C' thì điện áp HD của tụ là 30V, khi đú điện áp hiệu dụng của R là ?
các thầy chỉ em phương pháp với, bài này kiểu như nào ấy :((
+Thứ nhất 3 giá trị 50V,100V,50 dùng để tính Điện áp 2 đầu mạch và tìm mối quan hệ giữa ZL=2R
+ Khi thay C bằng C' thì Điện áp 2 đầu mạch vẫn không đổi, dựa trên mối quan hệ ZL=2R ==> UL=2UR ==> Tim được UR