Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 10:31:32 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6926Tiêu đề: giup e cau khac cua quang pho hidro
Gửi bởi: revo450 trong 10:31:32 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
Một nguyên tử có thể bức xạ một phôtôn có năng lượng hf(f là tần số, h là hằng số plăng) thì nó không thể hấp thụ một năng lượng có giá trị bằng:
   A. 2hf.      B. 4hf.      C. hf/2.      D. 3hf.


Tiêu đề: Trả lời: giup e cau khac cua quang pho hidro
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:35:32 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
Một nguyên tử có thể bức xạ một phôtôn có năng lượng hf(f là tần số, h là hằng số plăng) thì nó không thể hấp thụ một năng lượng có giá trị bằng:
   A. 2hf.      B. 4hf.      C. hf/2.      D. 3hf.

Đáp án C. Đọc giả thuyết Plăng thì rõ liền mà :D