Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 08:05:49 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6924Tiêu đề: Điện,sóng,lượng tử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:05:49 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
Câu1.Đặt vào hai đàu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,5/II(H) một điện áp xoay chiều ổn định.Khi điện áp tức thời là -60 căn6(V) thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch là -căn2(A) và khi điện áp tức thời là -60 căn 2V) thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch là căn 6(A).Tần số của dòng điện đặt vào hai đầu mạch là
A.65Hz          B 60Hz              C 68Hz             D 50Hz
Bài này em giải theo cách :(u/Uo)2 +(i/Io)2=1 lập hệ PT giải tìm Uo với Io--->Z-->f mà hơi dài .Thầy nào có cách giải ngắn hơn không ạ
Câu2.Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với phương trình dao động tại O:x=4cos(II/2t -II/2).Tốc độ truyền sóng v=0,4m/s.Một điểm M cách O khoảng d=OM.Biết li đọ của dao động tại M ở thời điểm t là 3cm.Li độ của điểm M sau thời điểm đó 6s là: A.x=-4cm    B x=3cm    C x=4cm     D x=-3cm
Câu3.Trong quang phổ của nguyên tử Hydro vạch có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman là f1=8,22.10^14Hz,vạch có tần số lớn nhất của dãy Banme là f2=2,46.10^15Hz.Năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử hydro từ trạng thái cơ bản là
A.E=21,74.10^-19J             B.E=16.10^-19J       C E=13,6.10^-19J    D E=10,85.10 ^-19J


Tiêu đề: Trả lời: Điện,sóng,lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:32:41 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
Câu1.Đặt vào hai đàu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,5/II(H) một điện áp xoay chiều ổn định.Khi điện áp tức thời là -60 căn6(V) thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch là -căn2(A) và khi điện áp tức thời là -60 căn 2V) thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch là căn 6(A).Tần số của dòng điện đặt vào hai đầu mạch là
A.65Hz          B 60Hz              C 68Hz             D 50Hz
Bài này em giải theo cách :(u/Uo)2 +(i/Io)2=1 lập hệ PT giải tìm Uo với Io--->Z-->f mà hơi dài .Thầy nào có cách giải ngắn hơn không ạ
Bạn dùng công thức trên biến thành [tex]U_0^2=u^2+i^2.Z_L^2[/tex] sẽ nhanh thôi
Trích dẫn
Câu2.Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với phương trình dao động tại O:x=4cos(II/2t -II/2).Tốc độ truyền sóng v=0,4m/s.Một điểm M cách O khoảng d=OM.Biết li đọ của dao động tại M ở thời điểm t là 3cm.Li độ của điểm M sau thời điểm đó 6s là: A.x=-4cm    B x=3cm    C x=4cm     D x=-3cm
OM bằng bao nhiêu ? Post đề nên rà trước tránh tình trạng hoang mang cho các bạn.


Tiêu đề: Trả lời: Điện,sóng,lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:17:59 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
Câu3.Trong quang phổ của nguyên tử Hydro vạch có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman là f1=8,22.10^14Hz,vạch có tần số lớn nhất của dãy Banme là f2=2,46.10^15Hz.Năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử hydro từ trạng thái cơ bản là
A.E=21,74.10^-19J             B.E=16.10^-19J       C E=13,6.10^-19J    D E=10,85.10 ^-19J

Năng lượng Ion hoá : [tex]\epsilon = h(f1+f2)[/tex]