Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:18:53 AM Ngày 04 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6916Tiêu đề: Bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:18:53 AM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k. Vật [tex]M=400g[/tex] có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng vật [tex]m_{0}=100g[/tex] bắn vào [tex]M[/tex] theo phương ngang với vận tốc [tex]v_{0}=1m/s[/tex], va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Sau va chạm vật [tex]M[/tex] dao động điều hoà, chiều dài cực đại và cực tiểu của của lò xo lần lượt là 28cm và 20cm. Khoảng cách giữa 2 vật sau 1,5s từ lúc bắt đầu va chạm là :
A. 90cm.   
B. 94cm.   
C. 92cm.   
D. 96cm.

Câu 2: Hai sóng [tex]u_{A}=4cos2\pi t\left(cm \right)[/tex] và [tex]u_{B}=5cos\left(2\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\left(cm \right)[/tex] , đặt tại hai điểm A và B và AB = 1,5m. Hai sóng lan truyền cùng bước sóng 0,12m. Điểm M là cực đại giao thoa thì
A. MA = 150cm và MB=180cm.   
B. MA= 230cm và MB=210cm.
C. MA=170cm và MB=190cm.   
D. MA = 60cm và MB= 80cm.

Câu 3: Ba điện tích [tex]q_{A}=q_{B}=q_{C}=2\mu C[/tex] cùng khối lượng [tex]m=0,18mg[/tex] , đặt tại ba điểm thẳng hàng theo thứ tự A, B, C sao cho AB=BC= 1m. Người ta dịch điện tích [tex]q_{B}[/tex] theo phương AC đến M sao cho MB = 1cm (AB>>MB) rồi thả điện tích [tex]q_{B}[/tex] cho chuyển động theo phương AB . Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Thời gian chuyển động từ M đến B là
[tex]A.\frac{\pi }{30}s[/tex]
[tex]B.\frac{\pi }{10}s[/tex]
[tex]C.\frac{\pi }{2}s[/tex]
[tex]D.\frac{\pi }{40}s[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:26:46 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k. Vật [tex]M=400g[/tex] có thể trượt không ma Sát trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng vật [tex]m_{0}=100g[/tex] bắn vào [tex]M[/tex] theo phương ngang với vận tốc [tex]v_{0}=1m/S[/tex], va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Sau va chạm vật [tex]M[/tex] dao động điều hoà, chiều dài cực đại và cực tiểu của của lò xo lần lượt là 28cm và 20cm. Khoảng cách giữa 2 vật sau 1,5s từ lúc bắt đầu va chạm là :
A. 90cm.   
B. 94cm.   
C. 92cm.   
D. 96cm.


Hướng dẫn cho em :
+ Dùng định luật bảo toàn động lượng ta có : [tex]m_{0}v_{0} = m_{0}v + MV_{0}\Rightarrow v_{0} - v = \frac{M}{m_{0}}V_{0}[/tex]

+ Dùng định luật bảo toàn cơ năng ta có : [tex]\frac{1}{2}m_{0}v_{0}^{2} = \frac{1}{2}m_{0}v^{2} + \frac{1}{2}MV_{0}^{2}\Rightarrow v_{0}^{2} - v^{2} = \frac{M}{m_{0}}V_{0}^{2}[/tex]

Từ hai kết quả trên ta suy ra : [tex]V_{0} = \frac{2v_{0}}{1+M/m_{0}}[/tex] và [tex]v = v_{0}\frac{m_{0} - M}{m_{0} + M} < 0[/tex]

+ Chiều dài cực đại và cực tiểu của của lò xo lần lượt là 28cm và 20cm do đó biên độ là 4cm

+  Dùng định luật bảo toàn cơ năng ta có : [tex]\frac{1}{2}kA^{2} = \frac{1}{2}MV_{0}^{2} \Rightarrow \sqrt{\frac{M}{k} }= \frac{A}{\left| V_{0}\right|} \Rightarrow T[/tex]

+ Dùng vecto quay để xác định vị trí của M lúc t = 1,5s

+ Quãng đường m0 đi được : S = v.t

+ Suy ra khoảng cách cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:06:58 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012

Câu 2: Hai Sóng [tex]u_{A}=4cos2\pi t\left(cm \right)[/tex] và [tex]u_{B}=5cos\left(2\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\left(cm \right)[/tex] , đặt tại hai điểm A và B và AB = 1,5m. Hai Sóng lan truyền cùng bước Sóng 0,12m. Điểm M là cực đại giao thoa thì
A. MA = 150cm và MB=180cm.   
B. MA= 230cm và MB=210cm.
C. MA=170cm và MB=190cm.   
D. MA = 60cm và MB= 80cm.

Độ lệch pha của hai sóng tại một điểm : [tex]\Delta \varphi =\left( 2\pi t - \frac{2\pi d_{2}}{\lambda }+ \frac{\pi }{3} \right) - \left( 2\pi t - \frac{2\pi d_{1}}{\lambda }\right) = 2\pi\frac{ d_{1} - d_{2}}{\lambda } + \frac{\pi }{3}[/tex]

Tại Điểm cực đại giao thoa ta có : [tex]\Delta \varphi = 2k\pi[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{ d_{1} - d_{2}}{\lambda } + \frac{1}{6}= k[/tex]

Không có đáp án !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:39:25 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Còn bài 3 làm sao vậy mọi người


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:07:36 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2012
Còn bài 3 làm sao vậy mọi người

Em chịu khó up hình lên để minh họa đề bài !