Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ttc_94 trong 07:04:30 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6913Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều, thầy và các bạn giúp em ?!:
Gửi bởi: ttc_94 trong 07:04:30 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện ℂ mắc nối tiếp thì biểu thức dòng điện có dạng:
i₁ = Iocos(ωt + π/6 ). Mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm L rồi mắc vào điện áp xoay chiều nói trên thì dòng điện có dạng i₂ = Iocos(ωt – π/3 ). Biểu thức điện áp 2 đầu đoạn mạch có dạng:
A. u = Uocos(ωt + π/12)
B. u = Uocos(ωt + π/4)
C. u = Uocos(ωt - π/12)
D. u = Uocos(ωt - π/4)
===================
Mọi người giải chi tiết giúp em nha !!!! thanks !?11!@! ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều, thầy và các bạn giúp em ?!:
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:40:35 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện ℂ mắc nối tiếp thì biểu thức dòng điện có dạng:
i₁ = Iocos(ωt + π/6 ). Mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm L rồi mắc vào điện áp xoay chiều nói trên thì dòng điện có dạng i₂ = Iocos(ωt – π/3 ). Biểu thức điện áp 2 đầu đoạn mạch có dạng:
A. u = Uocos(ωt + π/12)
B. u = Uocos(ωt + π/4)
C. u = Uocos(ωt - π/12)
D. u = Uocos(ωt - π/4)
===================
Mọi người giải chi tiết giúp em nha !!!! thanks !?11!@! ^-^
giả sử hiệu điện thế trong mạch có phương trình:
u = Uocos(ωt + phi)
khi không có L thì dòng điện trong mạch có phương trình
i₁ = Iocos(ωt + phi + phi1)
khi có L thì dòng điện trong mạch có phương trình
i₁ = Iocos(ωt + phi + phi2)
suy ra ta có:
phi + phi1 = pi/6 (1)
phi + phi2 = -pi/3 (2)
từ 1 và 2 suy ra: phi1 - phi2 = pi/2 (3)
ta có: cos(phi)=R/Z = R.I/Z.I = R.I/U
vì I trong hai trường hợp bằng nhau nên
phi1 = phi2 hoặc phi1 = -phi2 (4)
từ 3 và 4 suy ra: phi1 = pi/4. thay vào 1 ta có:phi = pi/6 - pi/4 = -pi/12
vậy phương trình hiệu điện thế hau đầu mạch là

u = Uocos(ωt - π/12)


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều, thầy và các bạn giúp em ?!:
Gửi bởi: dangdanhduong trong 10:55:39 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện ℂ mắc nối tiếp thì biểu thức dòng điện có dạng:
i₁ = Iocos(ωt + π/6 ). Mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm L rồi mắc vào điện áp xoay chiều nói trên thì dòng điện có dạng i₂ = Iocos(ωt – π/3 ). Biểu thức điện áp 2 đầu đoạn mạch có dạng:
A. u = Uocos(ωt + π/12)
B. u = Uocos(ωt + π/4)
C. u = Uocos(ωt - π/12)
D. u = Uocos(ωt - π/4)
===================
Mọi người giải chi tiết giúp em nha !!!! thanks !?11!@! ^-^
hai thầy giải 2 đáp án khác nhau nhưng mình thấy hơi khó hieeiu mình xin trinh bày cách của mình
2 I hiệu dung của mạch RC và RLC bang nhau nên Zc2=(Zl-Zc)2   Zc=0.5Zl
gọi a là pha ban đầu của u
tan(a-pi/6)=Zc/R               (1)
tan(a+pi/3)=(Zl-Zc)/R          (2)
thế ZC=0.5Zl         vào (2) rồi láy 1/2 ta được
tan(a-pi/6)=-tan(a+pi/3)
giải ra ta được a =-pi/12       đáp án C như thầy ngulau


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều, thầy và các bạn giúp em ?!:
Gửi bởi: dangdanhduong trong 11:04:09 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện ℂ mắc nối tiếp thì biểu thức dòng điện có dạng:
i₁ = Iocos(ωt + π/6 ). Mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm L rồi mắc vào điện áp xoay chiều nói trên thì dòng điện có dạng i₂ = Iocos(ωt – π/3 ). Biểu thức điện áp 2 đầu đoạn mạch có dạng:
A. u = Uocos(ωt + π/12)
B. u = Uocos(ωt + π/4)
C. u = Uocos(ωt - π/12)
D. u = Uocos(ωt - π/4)
===================
Mọi người giải chi tiết giúp em nha !!!! thanks !?11!@! ^-^
hai thầy giải 2 đáp án khác nhau nhưng mình thấy hơi khó hieeiu mình xin trinh bày cách của mình
2 I hiệu dung của mạch RC và RLC bang nhau nên (Zc)binhphuong =(Zl-Zc)binhphuong     ZC=0.5Zl
gọi a là pha ban đầu của u
tan(a-pi/6)=Zc/R               (1)
tan(a+pi/3)=(Zl-Zc)/R          (2)
thế ZC=0.5Zl         vào (2) rồi láy 1/2 ta được
tan(a-pi/6)=-tan(a+pi/3)
giải ra ta được a =-pi/12       đáp án C như thầy ngulau


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều, thầy và các bạn giúp em ?!:
Gửi bởi: lamtuyet trong 11:05:14 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

do mạch có cùng i hiệu dụng nên Zrc=Zrlc
=>Zc=Zl-Zc (1)
dat u=U0cos(omegat +phi)
ta có khi mạch rc thi i=I0cos (omegat +phi +phi1)
khi mạch rlc thi i=I0cos(omegat+ phi+phi2)
ta lại co phi+phi1=pi/6
            phi+phi2 =-pi/3 (2)
tu (1) va (2) +gian do vec to=>phi1=-phi2
=>phi=-pi/12
cach nay dung khong