Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: province trong 10:28:31 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6902Tiêu đề: Sóng + điện giúp em mấy câu
Gửi bởi: province trong 10:28:31 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Dung dịch fluorexein hấp thu ánh sáng có bước sóng 0,49micromet và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52micromet. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát sáng quang của dung dịch fluorexein là 75%. Số photon bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang:
a, 82,87%
b, 79,6%
c, 75%
d, 66,8%

Bài 2: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn O1 và O2 có cùng pt dd: U0=2cos(20pit)(cm) đặt cách nhau nhau O1O2 =15cm. Vân tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng la v=40cm/s. Số điểm trên O1O2 luôn đứng yên không dao dộng:
a,10
b,8
c,6
d,4

Bài 3: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nt thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L và C lần lượt là 80V; 100V; 160V. Khi thay tụ C bằng một tụ C để trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì hiệu điện thế hiệu dụng trên phần tử R nhận giá trị:
a,100[tex]\sqrt{2}V[/tex]
b, 200V
c, 60V
d, 100v


Tiêu đề: Trả lời: Sóng + điện giúp em mấy câu
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:46:48 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Dung dịch fluorexein hấp thu ánh sáng có bước sóng 0,49micromet và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52micromet. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát sáng quang của dung dịch fluorexein là 75%. Số photon bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang:
a, 82,87%
b, 79,6%
c, 75%
d, 66,8%

0,75 = [nf'.hs/lamda2]/[nf.hs/lamda1] = nf'.lamda1/nf.lamda2 = nf'.0,49/nf.0,52
<-> nf'/nf = 0,796 hay nf'/nf = 79,6%


Tiêu đề: Trả lời: Sóng + điện giúp em mấy câu
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:57:22 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Bài 3: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nt thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L và C lần lượt là 80V; 100V; 160V. Khi thay tụ C bằng một tụ C để trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì hiệu điện thế hiệu dụng trên phần tử R nhận giá trị:
a,100[tex]\sqrt{2}V[/tex]
b, 200V
c, 60V
d, 100v
hiệu điện thế hai đầu mạch
U = căn [UR^2 +(Ul-Uc)^2] =100V
khi có cộng hưởng thì: U'R = U = 100V


Tiêu đề: Trả lời: Sóng + điện giúp em mấy câu
Gửi bởi: province trong 11:05:53 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Dung dịch fluorexein hấp thu ánh sáng có bước sóng 0,49micromet và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52micromet. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát sáng quang của dung dịch fluorexein là 75%. Số photon bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang:
a, 82,87%
b, 79,6%
c, 75%
d, 66,8%

0,75 = [nf'.hs/lamda2]/[nf.hs/lamda1] = nf'.lamda1/nf.lamda2 = nf'.0,49/nf.0,52
<-> nf'/nf = 0,796 hay nf'/nf = 79,6%
nf'.hs, nf.hs là gì hả thầy?


Tiêu đề: Trả lời: Sóng + điện giúp em mấy câu
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:10:03 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Dung dịch fluorexein hấp thu ánh sáng có bước sóng 0,49micromet và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52micromet. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát sáng quang của dung dịch fluorexein là 75%. Số photon bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang:
a, 82,87%
b, 79,6%
c, 75%
d, 66,8%

0,75 = [nf'.hs/lamda2]/[nf.hs/lamda1] = nf'.lamda1/nf.lamda2 = nf'.0,49/nf.0,52
<-> nf'/nf = 0,796 hay nf'/nf = 79,6%
nf'.hs, nf.hs là gì hả thầy?

thầy đánh nhầm
-hc chứ không phải là hs
-nf' là số photon trong chùm sáng phát quang
- nf là số photon trong chùm sáng kích thích


Tiêu đề: Trả lời: Sóng + điện giúp em mấy câu
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:58:06 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Bài 2: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn O1 và O2 có cùng pt dd: U0=2cos(20pit)(cm) đặt cách nhau nhau O1O2 =15cm. Vân tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng la v=40cm/s. Số điểm trên O1O2 luôn đứng yên không dao dộng:
a,10
b,8
c,6
d,4
[tex]n=\frac{O_1O_2}{v:f}=3,75[/tex]
Vị trí đứng yên chính là VT cực tiểu ==> có 8 cực tiểu