Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenmanhcong trong 08:32:30 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6897Tiêu đề: bai dien xoay chieu can moi nguoi giup do
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 08:32:30 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Mot con lac don gom 1 day kim loai nhe co dau tren co dinh, dau duoi co treo qua cau nho bang kim loai . Chieu dai day treo la l =1 m, lay g=9.8m/s2. Keo vat nang khoi vi tri can bang 1 goc 0,1rad roi tha nhe de vat dao dong dieu hoa. Con lac dao dong trong tu truong deu co vecto B vuong goc voi mat phang dao dong cua con lac. Cho B = 0,5T. Suat dien dong cuc dai xuat hien giua 2 dau day kim loai la
A. 0,3915 V      B. 1.566V      C. 0,0783V       D. 2,349V  


Tiêu đề: Trả lời: bai dien xoay chieu can moi nguoi giup do
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:39:52 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
@Nguyenmanhcong lỗi font kìa :d-


Tiêu đề: Trả lời: bai dien xoay chieu can moi nguoi giup do
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:45:33 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Mot con lac don gom 1 day kim loai nhe co dau tren co dinh, dau duoi co treo qua cau nho bang kim loai . Chieu dai day treo la l =1 m, lay g=9.8m/s2. Keo vat nang khoi vi tri can bang 1 goc 0,1rad roi tha nhe de vat dao dong dieu hoa. Con lac dao dong trong tu truong deu co vecto B vuong goc voi mat phang dao dong cua con lac. Cho B = 0,5T. Suat dien dong cuc dai xuat hien giua 2 dau day kim loai la
A. 0,3915 V      B. 1.566V      C. 0,0783V       D. 2,349V  


Thay mặt Ban Quản Trị, Điền Quang nhắc nhở bạn Nguyenmanhcong: Bài viết và tiêu đề đều không có dấu, bài viết này được xem là không hợp lệ.

Xem thêm về luật đăng bài:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6847.msg31765#new (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6847.msg31765#new)

Đề nghị bạn vui lòng viết lại một bài khác có dấu đầy đủ.

Xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: bai dien xoay chieu can moi nguoi giup do
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 08:50:26 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Câu 1:  Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định, đầu dưới có treo quả cầu nhỏ bằng kim loại. CHiều dài của dây treo là l = 1 m. Lấy g = 9,8 m/s2.  Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ để vật dao động điều hoà. Con lắc dao động trong từ trường đều có vectơ B vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc. CHo B = 0,5 T. Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là
A. 0,3915 V             B. 1,566 V             C. 0,0783 V                D. 2,349 V


Tiêu đề: Trả lời: bai dien xoay chieu can moi nguoi giup do
Gửi bởi: phantom_hung trong 09:00:56 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Trích dẫn
Câu 1:  Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định, đầu dưới có treo quả cầu nhỏ bằng kim loại. CHiều dài của dây treo là l = 1 m. Lấy g = 9,8 m/s2.  Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ để vật dao động điều hoà. Con lắc dao động trong từ trường đều có vectơ B vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc. CHo B = 0,5 T. Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là
A. 0,3915 V             B. 1,566 V             C. 0,0783 V                D. 2,349 V
Bài này có thầy đã giải mình xin giải lại như sau:ta có Suất điện động được tính:[tex]e=\frac{Bvl}{2}[/tex] trong đó vận tốc có phương trình :[tex]v=-\alpha _{0}l\omega sin(\omega t+\varphi )[/tex] thay v vào công thức ta có :E=[tex]\frac{-B\alpha _{0}l^{2}\omega }{2}sin(\omega t+\varphi )[/tex]
thay số ta có đáp án C