Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: why_metb trong 04:27:30 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6895Tiêu đề: Giao thoa sóng+sóng âm
Gửi bởi: why_metb trong 04:27:30 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Bài 1:Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B, hai nguồn cùng pha,cách nhau khoảng AB=10cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng = 0.5cm.C và D là 2 điểm khác nhau trên mặt nước,CD vuông góc với AB tại M sao cho MA=3cm;MC=MD=4cm.Số điểm dao động cực đại trên CD?
Bài 2: Trong một buổi hòa nhạc, giả sử 5 chiếc kèn đồng giống nhau phát sóng  âm có mức cường độ âm 50db.Để có mức cường độ âm 60db thì cần bao nhiêu chiếc kèn đồng?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng+sóng âm
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:32:59 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
CD vuông góc với AB tại M,MC=MD-->M là trung điểm CD,MA=3cm-->MB=7cm
Dùng pytago ta có CA=DA=5,CB=DB=căn 65
Vì 2 nguồn AB cùng pha nên số điểm cực đại là
CA-CB/lamda<K<BD-DA/lamda
-->-6,12<k<6,12-->Số điểm cực đại là 13


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng+sóng âm
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 08:46:43 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Bài 2: Trong một buổi hòa nhạc, giả sử 5 chiếc kèn đồng giống nhau phát sóng  âm có mức cường độ âm 50db.Để có mức cường độ âm 60db thì cần bao nhiêu chiếc kèn đồng?
5 chiếc kèn đồng giống nhau phát âm cho 50dB ==> cường độ âm mỗi chiếc bằng nhau = I1 = [tex]\frac{50}{5} = 10W/m[/tex]  ==> n chiếc phát âm thì cường độ âm của n chiếc In = nI1

Ta có: Ln - L5 = 10log[tex]\frac{I_{n}}{I_{0}} - 10log\frac{I_{5}}{I_{0}}[/tex]
<==> 60dB - 50dB = 10log[tex]\frac{I_{n}}{I_{5}}[/tex]
<==> 1 = log[tex]\frac{I_{n}}{I_{5}}[/tex] = log[tex]\frac{nI_{1}}{5I_{1}}[/tex]
<==> [tex]\frac{n}{5} = 10 ==> n = 50[/tex]
Vậy cần 50 chiếc kèn đồng


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng+sóng âm
Gửi bởi: why_metb trong 11:32:09 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
CD vuông góc với AB tại M,MC=MD-->M là trung điểm CD,MA=3cm-->MB=7cm
Dùng pytago ta có CA=DA=5,CB=DB=căn 65
Vì 2 nguồn AB cùng pha nên số điểm cực đại là
CA-CB/lamda<K<BD-DA/lamda
-->-6,12<k<6,12-->Số điểm cực đại là 13
Bạn ơi đề đang hỏi số điểm cực đại trên CD cơ mà...???


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng+sóng âm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:10:27 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Bài 1:Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B, hai nguồn cùng pha,cách nhau khoảng AB=10cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng = 0.5cm.C và D là 2 điểm khác nhau trên mặt nước,CD vuông góc với AB tại M sao cho MA=3cm;MC=MD=4cm.Số điểm dao động cực đại trên CD?
Bài này có nhiều cách giải lắm: Bạn thử cách này xem nhé.
+ Bạn xét M là vị trí có K_M bằng bao nhiêu ? bằng công thức sau.
[tex]K_M=(MB-MA)/\lambda[/tex]
+ Bạn tìm C hay D là vị trí có K_C bằng bao nhiêu? bằng công thức sau.
[tex]K_C=(CB-CA)/\lambda[/tex]
Số cực đại trên MC thỏa mãn bất đẵng thức [tex]K_C<=K<=K_M[/tex] sau khi đếm K bạn nhân 2 là xong, nếu "=" xảy ra vị trí đó đừng nhân 2

Nếu không bạn có thể dùng ĐKCĐ rồi chặn nghiệm  giống như bạn phía trên đã làm nhưng chặn trong vùng từ M đến C rồi nhân 2
+ Dựa trên KQ tính của bạn phía  thì K_M=8, K_C=6,12
==> có 3 cực đại thôi


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng+sóng âm
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:27:20 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Sao mình lại xét khoảng cách từ M đến 2 nguồn hả thầy trieubeo em không hiểu rõ lắm thầy có thể giải thích cho em được không ạ.Cám ơn thầy


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng+sóng âm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:17:39 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Sao mình lại xét khoảng cách từ M đến 2 nguồn hả thầy trieubeo em không hiểu rõ lắm thầy có thể giải thích cho em được không ạ.Cám ơn thầy
em xem hình này xem sẽ rõ