Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ VÀ.... => TIẾNG ANH CHO VẬT LÝ => Tác giả chủ đề:: Trần Nghiêm trong 04:14:17 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6894Tiêu đề: Jerk và Yank
Gửi bởi: Trần Nghiêm trong 04:14:17 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Trong vật lí, jerktốc độ biến thiên của gia tốc; là đạo hàm của gia tốc theo thời gian, đạo hàm hạng hai của vận tốc, đạo hàm hạng ba của tọa độ. Jerk được định nghĩa bởi phương trình sau:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/math/a/9/8/a98fbfece6de7013af578cb3c258b051.png)

Jerk là một đại lượng vector và người ta không có tên gọi thống nhất nào để chỉ độ lớn của nó.

Đơn vị SI của jerk là m/s3. Nó thường được kí hiệu là j, nhưng không có sự thống nhất chung nào cho kí hiệu của nó cả.

Trong vật lí còn có thuật ngữ yank - đạo hàm của lực theo thời gian (thường kí hiệu là y).

Quan hệ giữa yankjerk:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/math/1/4/5/145bc74b949a133b236dcbf4938f2651.png)
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/math/0/4/f/04f78a5c87cb89b9c4ce9c4ca5958dbf.png)
Từ định luật II Newton: (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/math/9/e/8/9e8c2837232425813afccc99ce8a10e2.png)

Theo nghĩa của từ thì jerkyank đều có nghĩa là "giật", "sốc"...

Không biết trong tiếng Việt nên gọi hai thuật ngữ này là gì? Hay là cứ giữ nguyên bản tên gốc của nó? Bác nào am tường xin chỉ giáo!