Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: langtu_117 trong 03:27:53 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6893Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: langtu_117 trong 03:27:53 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Một tấm kẽm có giới hạn quang điện [TEX]\lambda _0=0,35 \ \mu m[/TEX] đặt chìm hoàn toàn trong một chậu nước. Một chùm bức xạ truyền trong nước có bước sóng [TEX]\lambda =0,3 \ \mu m[/TEX] chiếu vào tấm kẽm . Biết chiết suất của nước bằng [TEX]\dfrac{4}{3}[/TEX], chiết suất của không khí bằng 1. Hãy chọn phương án đúng:
A. Có xảy ra hiện tượng quang điện đối với tấm kẽm.
B. Không xảy ra hiện tượng quang điện đối với tấm kẽm.
C. Ban đầu xảy ra hiện tượng quang điện đối với tấm kẽm, sau đó không xảy ra.
D. Cả ba phương án A, B, C đều sai.

[Trích đề thi thử ĐH CĐ số 2  câu 35 của báo Vật Lý và tuổi trẻ số 102 tháng 2 -2012 ]


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:33:10 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Một tấm kẽm có giới hạn quang điện [TEX]\lambda _0=0,35 \ \mu m[/TEX] đặt chìm hoàn toàn trong một chậu nước. Một chùm bức xạ truyền trong nước có bước sóng [TEX]\lambda =0,3 \ \mu m[/TEX] chiếu vào tấm kẽm . Biết chiết suất của nước bằng [TEX]\dfrac{4}{3}[/TEX], chiết suất của không khí bằng 1. Hãy chọn phương án đúng:[tex]\lambda ' = \frac{\lambda }{n}\Rightarrow \lambda = n\lambda '= 0,4\mu m > \lambda _{0}[/tex]

A. Có xảy ra hiện tượng quang điện đối với tấm kẽm.
B. Không xảy ra hiện tượng quang điện đối với tấm kẽm.
C. Ban đầu xảy ra hiện tượng quang điện đối với tấm kẽm, sau đó không xảy ra.
D. Cả ba phương án A, B, C đều sai.

Chiết suất của một ánh sáng đơn sắc trong chân không và trong môi trường liên hệ với nhau :

[tex]\lambda ' = \frac{\lambda }{n} \Rightarrow \lambda = n.\lambda ' = 0,4\mu m > \lambda _{0}[/tex]

Đáp án B