Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 02:28:01 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6891Tiêu đề: Thời gian trong mạch dao động
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:28:01 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Cho một mạch dao động LC lý tưởng. Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường có giá trị cực đại về 0 là 3.10^-6(s). Tính khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ có độ lớn cực đại giảm về giá trị có độ lớn bằng một nửa cực đại.


Tiêu đề: Trả lời: Thời gian trong mạch dao động
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:46:56 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Cho một mạch dao động LC lý tưởng. Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường có giá trị cực đại về 0 là 3.10^-6(s). Tính khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ có độ lớn cực đại giảm về giá trị có độ lớn bằng một nửa cực đại.

Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường có giá trị cực đại về 0 là  T/4 ( T là chu kì dao động cuả mạch LC )

Khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ có độ lớn cực đại giảm về giá trị có độ lớn bằng một nửa cực đại là T/6 .


Tiêu đề: Trả lời: Thời gian trong mạch dao động
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:40:56 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
Cho em hỏi là tính chu kì trong mạch điện cũng giống trong dao động điều hòa phải không thầy
Vd:năng lượng từ cực đại về 0 cũng giống như từ A-->VTCB,điện tích trên tụ max -->giá trị 1/2 điện tích max cũng như A-->A/2 đúng không ạ
Vậy khoảng thời gian liên tiếp mà điện tích trên tụ có độ lớn cực đại thì bằng T/2 hay T/4   thưa thầy


Tiêu đề: Trả lời: Thời gian trong mạch dao động
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:20:30 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2012
Cho em hỏi là tính chu kì trong mạch điện cũng giống trong dao động điều hòa phải không thầy
Vd:năng lượng từ cực đại về 0 cũng giống như từ A-->VTCB,điện tích trên tụ max -->giá trị 1/2 điện tích max cũng như A-->A/2 đúng không ạ
Vậy khoảng thời gian liên tiếp mà điện tích trên tụ có độ lớn cực đại thì bằng T/2 hay T/4   thưa thầy

Chu kì dao động T của mạch dao động và chu kì dao động T' của năng lượng điện trường ( hoặc từ trường ) liên hệ với nhau : T = 2T' ( giống như chu kì dao động T và chu kì dao động T' của thến năng hoặc động năng trong con lắc lò xo )
Thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường có giá trị cực đại về 0 là T'/2