Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: kolle1994 trong 02:14:59 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6873Tiêu đề: Bài tích phân rất khó
Gửi bởi: kolle1994 trong 02:14:59 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
Bạn nào giói tích phân làm giúp mình bài này với

[tex]\int_{-\pi /2}^{\pi /2}{(\frac{cosx - 1}{cosx + 2}})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tích phân rất khó
Gửi bởi: linh1594 trong 10:17:50 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
Bạn nào giói tích phân làm giúp mình bài này với

[tex]\int_{-\pi /2}^{\pi /2}{(\frac{cosx - 1}{cosx + 2}})[/tex]

bạn ơi bài này dễ ko ý mà.
bạn chỉ cần đặt [tex]\tan[/tex]x/2=t
sau đó áp dụng công thức [tex]\cos[/tex]x=(1-t[tex]^{2}[/tex])/(1+t[tex]^{2}[/tex])
đổi cận và thay vào sau đó giải tích phân của biểu thức à ra thôi mà


Tiêu đề: Trả lời: Bài tích phân rất khó
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 04:31:40 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
THeo mình biết  thì TP 1/(cosx+2) Không tính được trong chương trình phổ thông