Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 12:43:05 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6871Tiêu đề: Giao thoa khe Young
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:43:05 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
Câu1.Hai khe Young cách nhau a=1,2mm được rọi bởi nguồn sáng S màn E cách S1 và S2 là D=1,8m Nguồn S phát ra đồng thời 2 bức xạ lamda1 và lamda2 khoảng cách giữa hai van sáng bậc 3 của 2 bức xạ là 0,72mm.Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 của lamda1 và vân tối thứ 3 cảu lamda2=1,08mm.Tính lamda2(biết lamda1>lamda2)
A.400nm  B.420nm        C.480nm            D.500nm


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khe Young
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:54:32 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
Câu1.Hai khe Young cách nhau a=1,2mm được rọi bởi nguồn sáng S màn E cách S1 và S2 là D=1,8m Nguồn S phát ra đồng thời 2 bức xạ lamda1 và lamda2 khoảng cách giữa hai van sáng bậc 3 của 2 bức xạ là 0,72mm.Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 của lamda1 và vân tối thứ 3 cảu lamda2=1,08mm.Tính lamda2(biết lamda1>lamda2)
A.400nm  B.420nm        C.480nm            D.500nm
HD cho bạn:
Khoảng cách 2 vân sáng bậc 3 (đề không nói rõ cùng bên hay khác bên vân trung tâm cũng khó). Giả sử cùng bên nhé.
+ [tex]3.\frac{D}{a}(\lambda_1-\lambda_2)=0,72[/tex]
+ [tex]\frac{D}{a}(3\lambda_1-2,5\lambda_2)=1,08[/tex]