Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenmanhcong trong 10:12:50 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6864Tiêu đề: vat ly hat nhan can giup do
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 10:12:50 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Câu 15: Một hạt nhân D(H21) có động năng 4MeV bắn vào hạt nhân  Li63   đứng yên tạo ra phản ứng: H21 +Li63 > 2He42 . Biết rằng vận tốc của hai hạt được sinh ra hợp với nhau một góc 157do. Lấy tỉ số giữa hai khối lượng bằng tỉ số giữa hai số khối. Năng lượng toả ra của phản ứng là
A. 22,4MeV      B. 21,2MeV     C.   24,3MeV          D. 18,6MeV


Tiêu đề: Trả lời: vat ly hat nhan can giup do
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 07:48:11 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2012
giup em voi cac thay