Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 10:11:00 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6863Tiêu đề: Bài tập tia laser
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:11:00 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Câu 1: Người ta dùng một laze CO2 có công suất 10W để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chổ mổ sẽ làm cho nước ở phầm mổ đó bốc hơi và mô bị căt đi, chùm laze cáo bán kính 0,1mm và di chuyển với tốc độ 0,5cm/s trên bề mặt mô mềm, biết ngiệt dung riêng, khối lượng riêng và nhiệt hóa hơi của nước là: C= 4,18KJ/kg.độ, = 103 kg/m3, và L=2,26KJ/kg. Nhiệt lượng cần thết để làm 1mm3 nước bốc hơi ở 370C là:
A. 2,52334J
B. 2,52334KJ
C. 2,52334mJ
D. 0,256mJ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tia laser
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 11:40:46 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Câu 1: Người ta dùng một laze CO2 có công suất 10W để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chổ mổ sẽ làm cho nước ở phầm mổ đó bốc hơi và mô bị căt đi, chùm laze cáo bán kính 0,1mm và di chuyển với tốc độ 0,5cm/s trên bề mặt mô mềm, biết ngiệt dung riêng, khối lượng riêng và nhiệt hóa hơi của nước là: C= 4,18KJ/kg.độ, = 103 kg/m3, và L=2,26KJ/kg. Nhiệt lượng cần thết để làm 1mm3 nước bốc hơi ở 370C là:
A. 2,52334J
B. 2,52334KJ
C. 2,52334mJ
D. 0,256mJ
+ Khối lượng của 1mm3 nước: m = V.D = 10-9.103 = 10-6(kg)
+ Nhiệt lượng cần cung cấp để đưa 1mm3 nước từ 370C lên điểm hóa hơi(1000C):
Q1 = mc[tex]\Delta t[/tex] = 10-6.4,18.103.(100 - 37) = 0,26334J
+ Nhiệt lượng cần cung cấp để chuyển 1mm3 nước từ lỏng sang hơi:
Q2 = m.L = 10-6.2,26.103 = 2,26.10-3J
==> Nhiệt lượng tổng cộng: Q = Q1 + Q2 = 0,26334 + 2,26.10-3 = 0,2656J =265,6mJ
Sai ở đâu nhỉ?