Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 10:08:21 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6862Tiêu đề: Dao động cơ, ánh sáng, điện xoay chiều
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 10:08:21 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Một chiếc xe đồ chơi trẻ em có khối lượng m=2kg, có 4 bánh xe mỗi bánh xe gắn một lò xo có độ cứng k=50N/m. Xe chạy trên mặt sàn nằm ngang, cứ cách 0,628m gặp một rãnh nhỏ. Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Hỏi với vận tốc nào thì xe bị rung mạnh nhất?

Bài 2: Một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự f = 50cm được cắt ra làm hai phần bằng nhau theo mặt phẳng qua trục chính. Một nguồn sáng điểm sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500nm đặt trên trục chính, cách thấu kính 75cm. Dịch hai nửa thấu kính ra xa trục chính (một cách đối xứng qua trục chính) cách nhau một khoảng 1mm. Trên màn E đặt vuông góc với trục chính, người ta quan sát thấy vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm 0,625mm. Số vân sáng nhiều nhất mà ta có thể quan sát trên màn E là:
A. 17 vân          B. 20 vân           C. 19 vân         D. 21 vân

Bài 3: Khi đặt hiệu điện thế không đổi bằng 24V vào 2 đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R=20[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L= [tex]\frac{1}{2,5\pi }[/tex] (H) thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,8A. Nếu đặt điện áp u = 100[tex]\sqrt{2}cos100\pi t[/tex]  (V) vào hai đầu đoạn mạch đó thì công suất điện tiêu thụ của cuộn cảm bằng:
A. 40W        B. 0W        C. 120W          D. 80W


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, ánh sáng, điện xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:18:05 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Một chiếc xe đồ chơi trẻ em có khối lượng m=2kg, có 4 bánh xe mỗi bánh xe gắn một lò xo có độ cứng k=50N/m. Xe chạy trên mặt sàn nằm ngang, cứ cách 0,628m gặp một rãnh nhỏ. Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] = 10. Hỏi với vận tốc nào thì xe bị rung mạnh nhất?

Đây là một bài cộng hưởng
ta xem như xe là một con lắc lò xo có độ cứng: k=4.50 = 200N/m ( xem 4 lò xo mắc song song)
chu kì dao động riêng của xe bằng chu kì ngoại lực thì xe dao động mạnh nhất
2pi.căn(m/k)=s/v -> v = s/2pi.căn(m/k)
em thay số vào nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, ánh sáng, điện xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:19:02 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Bài 2: Một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự f = 50cm được cắt ra làm hai phần bằng nhau theo mặt phẳng qua trục chính. Một nguồn sáng điểm sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500nm đặt trên trục chính, cách thấu kính 75cm. Dịch hai nửa thấu kính ra xa trục chính (một cách đối xứng qua trục chính) cách nhau một khoảng 1mm. Trên màn E đặt vuông góc với trục chính, người ta quan sát thấy vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm 0,625mm. Số vân sáng nhiều nhất mà ta có thể quan sát trên màn E là:
A. 17 vân          B. 20 vân           C. 19 vân         D. 21 vân
Bài này em xem lại trong SGK vật lý 12 NC nhé


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, ánh sáng, điện xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:28:21 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Bài 3: Khi đặt hiệu điện thế không đổi bằng 24V vào 2 đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R=20[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L= [tex]\frac{1}{2,5\pi }[/tex] (H) thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,8A. Nếu đặt điện áp u = 100[tex]\sqrt{2}cos100\pi t[/tex]  (V) vào hai đầu đoạn mạch đó thì công suất điện tiêu thụ của cuộn cảm bằng:
A. 40W        B. 0W        C. 120W          D. 80W
khi đặt vào hiệu điện thế không đổi thì :
I = U/R = 24/20 = 1,2A. nhưng bài ra lại cho I=0,8A. chứng tỏ cuộn dây có điện trở. suy ra
I = U/(R+r) <-> 0,8 = 24/(20 +r) => r = 10 ôm
khi đặt điện áp xoay chiều:
Zl = omega.L = 10 ôm
tổng trở mạch:
Z = 10.căn (10)
I = U/Z = 100/10.căn (10) = căn (10)
công suất tiêu thụ của cuộn cảm
P = I^2.r = 10.10 = 100W


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, ánh sáng, điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:32:02 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012

bài của thầy @211
chỗ Zl = 40 ôm chứ ạ.
=> tổng trở Z=50 ôm, I=2 A
P = I^2*r = 40 w


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, ánh sáng, điện xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:47:17 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012

bài của thầy @211
chỗ Zl = 40 ôm chứ ạ.
=> tổng trở Z=50 ôm, I=2 A
P = I^2*r = 40 w
omega =100pi. L = 1/10pi -> Zl = 10 ôm chứ


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, ánh sáng, điện xoay chiều
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 10:50:57 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
omega =100pi. L = 1/10pi -> Zl = 10 ôm chứ
ZL = w.L = 100[tex]\pi[/tex].[tex]\frac{1}{2,5\pi }[/tex] = 40[tex]\Omega[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, ánh sáng, điện xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:52:51 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
omega =100pi. L = 1/10pi -> Zl = 10 ôm chứ
ZL = w.L = 100[tex]\pi[/tex].[tex]\frac{1}{2,5\pi }[/tex] = 40[tex]\Omega[/tex]thầy tưởng L = 1/2.10pi ai dè là L = 1/2,5pi