Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 05:55:15 AM Ngày 29 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6855Tiêu đề: Một vài bài khó trong đề thi thử hocmai
Gửi bởi: duynhana1 trong 05:55:15 AM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Các thầy và các bạn giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài khó trong đề thi thử hocmai
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:04:44 AM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Các thầy và các bạn giúp em với ạ.

gửi em, thầy nghĩ lần sau em nên đăng trực tiếp hay hơn


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài khó trong đề thi thử hocmai
Gửi bởi: duynhana1 trong 11:26:10 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Các thầy và các bạn giúp em với ạ.

gửi em, thầy nghĩ lần sau em nên đăng trực tiếp hay hơn
Thầy ơi, bài cuối người ta hỏi có bao nhiêu vân tối ạ, em  làm như thầy hướng dẫn ra đáp số là 4 ạ, nhưng mà sai ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài khó trong đề thi thử hocmai
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:29:18 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Các thầy và các bạn giúp em với ạ.

gửi em, thầy nghĩ lần sau em nên đăng trực tiếp hay hơn
Thầy ơi, bài cuối người ta hỏi có bao nhiêu vân tối ạ, em  làm như thầy hướng dẫn ra đáp số là 4 ạ, nhưng mà sai ạ!
em đã loại k bằng 4 chưa


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài khó trong đề thi thử hocmai
Gửi bởi: duynhana1 trong 11:30:17 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
1 bài nữa ạ..
Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch, AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ C, tụ điện có dung kháng gấp hai lần điện trở R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB và hệ số công suất của mạch AB khi cuộn cảm có giá trị L1 lần lượt là U1 và cosφ1; khi cuộn cảm có giá trị L2 thì các giá trị tương ứng nói trên là U2 và cosφ2. Biết L2 = 2L1, U1 = 2U2. Giá trị của cosφ1; cosφ2 là:
A. [tex] \frac{2}{\sqrt{5}} ; \frac{1}{\sqrt{3}} [/tex]
B. [tex] \frac{1}{\sqrt{3}} ; \frac{1}{\sqrt{5}} [/tex]
C. [tex] \frac{2}{\sqrt{5}} ; \frac{1}{\sqrt{5}} [/tex]
D. [tex] \frac{1}{\sqrt{2}} ; \frac{1}{2\sqrt{2}} [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài khó trong đề thi thử hocmai
Gửi bởi: duynhana1 trong 11:33:46 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Các thầy và các bạn giúp em với ạ.

gửi em, thầy nghĩ lần sau em nên đăng trực tiếp hay hơn
Thầy ơi, bài cuối người ta hỏi có bao nhiêu vân tối ạ, em  làm như thầy hướng dẫn ra đáp số là 4 ạ, nhưng mà sai ạ!
em đã loại k bằng 4 chưa
Người ta hỏi vân tối ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài khó trong đề thi thử hocmai
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:37:26 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Các thầy và các bạn giúp em với ạ.

gửi em, thầy nghĩ lần sau em nên đăng trực tiếp hay hơn
Thầy ơi, bài cuối người ta hỏi có bao nhiêu vân tối ạ, em  làm như thầy hướng dẫn ra đáp số là 4 ạ, nhưng mà sai ạ!
em đã loại k bằng 4 chưa
Người ta hỏi vân tối ạ.
ah vân tối thầy không đọc kỳ rồi [tex]4.0,76=(k+1/2).\lambda [/tex]
[tex]==> 4.0,76/\lambda_{do} <=k+1/2<=4.0,76/\lambda_{tim}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài khó trong đề thi thử hocmai
Gửi bởi: duynhana1 trong 11:45:42 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
ah vân tối thầy không đọc kỳ rồi [tex]4.0,76=(k+1/2).\lambda [/tex]
[tex]==> 4.0,76/\lambda_{do} <=k+1/2<=4.0,76/\lambda_{tim}[/tex]
Như thế là 4 phải không thầy, câu ni em bị sai ạ :(
Thầy giúp em bài ni nữa ạ.
Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch, AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ C, tụ điện có dung kháng gấp hai lần điện trở R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB và hệ số công suất của mạch AB khi cuộn cảm có giá trị L1 lần lượt là U1 và cosφ1; khi cuộn cảm có giá trị L2 thì các giá trị tương ứng nói trên là U2 và cosφ2. Biết L2 = 2L1, U1 = 2U2. Giá trị của cosφ1; cosφ2 là:
A. [tex] \frac{2}{\sqrt{5}} ; \frac{1}{\sqrt{3}} [/tex]
B. [tex] \frac{1}{\sqrt{3}} ; \frac{1}{\sqrt{5}} [/tex]
C. [tex] \frac{2}{\sqrt{5}} ; \frac{1}{\sqrt{5}} [/tex]
D. [tex] \frac{1}{\sqrt{2}} ; \frac{1}{2\sqrt{2}} [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài khó trong đề thi thử hocmai
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:04:39 AM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
1 bài nữa ạ..
Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch, AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ C, tụ điện có dung kháng gấp hai lần điện trở R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB và hệ số công suất của mạch AB khi cuộn cảm có giá trị L1 lần lượt là U1 và cosφ1; khi cuộn cảm có giá trị L2 thì các giá trị tương ứng nói trên là U2 và cosφ2. Biết L2 = 2L1, U1 = 2U2. Giá trị của cosφ1; cosφ2 là:
A. [tex] \frac{2}{\sqrt{5}} ; \frac{1}{\sqrt{3}} [/tex]
B. [tex] \frac{1}{\sqrt{3}} ; \frac{1}{\sqrt{5}} [/tex]
C. [tex] \frac{2}{\sqrt{5}} ; \frac{1}{\sqrt{5}} [/tex]
D. [tex] \frac{1}{\sqrt{2}} ; \frac{1}{2\sqrt{2}} [/tex]
do [tex]U1=2U2 ==> I1=2I2 ==> Z2=2Z1 ==> (ZL2-ZC)^2+R^2=4(ZL1-ZC)^2+4R^2[/tex]
[tex]==> (2ZL1-2R)^2+R^2=4(ZL1-2R)^2+4R^2 [/tex]
[tex]==> 4ZL1^2-8ZL1.R+4R^2+R^2=4ZL1^2-16ZL1.R+16R^2+4R^2[/tex]
[tex]==> 8ZL1.R=15R^2 ==> ZL1=(15R)/8[/tex]
[tex]==> tan(\varphi_1)=\frac{|(15/8-2)R}{R} ==> cos(\varphi_1)=0,99[/tex]
[tex]==> tan(\varphi_2)=\frac{|(15/4-2)R}{R} ==> cos(\varphi_2)=0,496[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài khó trong đề thi thử hocmai
Gửi bởi: duynhana1 trong 09:13:43 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
1 bài nữa ạ..
Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch, AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ C, tụ điện có dung kháng gấp hai lần điện trở R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB và hệ số công suất của mạch AB khi cuộn cảm có giá trị L1 lần lượt là U1 và cosφ1; khi cuộn cảm có giá trị L2 thì các giá trị tương ứng nói trên là U2 và cosφ2. Biết L2 = 2L1, U1 = 2U2. Giá trị của cosφ1; cosφ2 là:
A. [tex] \frac{2}{\sqrt{5}} ; \frac{1}{\sqrt{3}} [/tex]
B. [tex] \frac{1}{\sqrt{3}} ; \frac{1}{\sqrt{5}} [/tex]
C. [tex] \frac{2}{\sqrt{5}} ; \frac{1}{\sqrt{5}} [/tex]
D. [tex] \frac{1}{\sqrt{2}} ; \frac{1}{2\sqrt{2}} [/tex]
do [tex]U1=2U2 ==> I1=2I2 ==> Z2=2Z1 ==> (ZL2-ZC)^2+R^2=4(ZL1-ZC)^2+4R^2[/tex]
[tex]==> (2ZL1-2R)^2+R^2=4(ZL1-2R)^2+4R^2 [/tex]
[tex]==> 4ZL1^2-8ZL1.R+4R^2+R^2=4ZL1^2-16ZL1.R+16R^2+4R^2[/tex]
[tex]==> 8ZL1.R=15R^2 ==> ZL1=(15R)/8[/tex]
[tex]==> tan(\varphi_1)=\frac{|(15/8-2)R}{R} ==> cos(\varphi_1)=0,99[/tex]
[tex]==> tan(\varphi_2)=\frac{|(15/4-2)R}{R} ==> cos(\varphi_2)=0,496[/tex]
Thưa thầy, hình như không có đáp số ạ.

-----------------------------------------
Thầy giúp em 2 bài bên này nữa ạ.
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6821.0

Em cảm ơn thầy :x