Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vinh261994 trong 04:57:36 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6851Tiêu đề: mốt số bài trong đề thi thủ 2012nhờ mọi người giải hộ
Gửi bởi: vinh261994 trong 04:57:36 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2012
1, Một mạch dao động LC lí tưởng có điện tích cực đại Q0 = 10-6 C, chu kì dao động tự do là T. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian  (với i là cường độ dòng điện qua mạch) là 2T/3. Tần số dao động của mạch là

 2,Đặt một điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt) V, (Uo không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, cuộn cảm thuần cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L. Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, cuộn cảm, tụ điện lần lượt đạt cực đại với các giá trị tương ứng của ω là ω0, ω1, ω2. Hệ thức liên hệ giữa ω1, ω2 và ω0 là

 3,Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là điểm nằm trong AB với biên độ của C bằng một nửa biên độ của B. Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,25 m/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng liên tiếp là 0,2 (s). Khoảng cách AC là

4, Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 50 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ?  Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng 30 cm/s. Điểm M trên trung trực của AB gần A nhất, dao động ngược pha với A cách A là

5,Hai nguồn kết hợp S1, S2 trên bề mặt một chất lỏng, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ?  Biên độ dao động coi không đổi khi truyền. Trên S1S2, khoảng cách giữa 5 điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp là 10 cm. Khoảng cách giữa 9 điểm dao động với biên độ  liên tiếp trên S1S2 là
Chọn câu trả lời đúng:      A. 22,5 cm.    
     B. 10 cm.    
     C. 20 cm.    
     D. 11,25 c


Tiêu đề: Trả lời: mốt số bài trong đề thi thủ 2012nhờ mọi người giải hộ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:28:23 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2012
2,Đặt một điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt) V, (Uo không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, cuộn cảm thuần cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L. Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, cuộn cảm, tụ điện lần lượt đạt cực đại với các giá trị tương ứng của ω là ω0, ω1, ω2. Hệ thức liên hệ giữa ω1, ω2 và ω0 là
Coi ở đây nè : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6809.msg31622#msg31622 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6809.msg31622#msg31622)
Trích dẫn
3,Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là điểm nằm trong AB với biên độ của C bằng một nửa biên độ của B. Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,25 m/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng liên tiếp là 0,2 (s). Khoảng cách AC là
+ Áp dụng công thức tính biên độ điểm trên dây sóng dừng: [tex]a=A_{bung}.sin(2\pi.d/\lambda)[/tex]
(d là khoảng cách đến nút A)
+ Giả thiết : [tex]a=A_{bung}/2 ==> sin(2\pi.d/\lambda)=1/2 ==> 2\pi.d/\lambda=\pi/6 ==> d=\lambda/12[/tex]
+[tex]AC=\lambda/12=v.T/12=0,25*0,4/12=5/6(cm)[/tex]Tiêu đề: Trả lời: mốt số bài trong đề thi thủ 2012nhờ mọi người giải hộ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:41:38 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2012
1, Một mạch dao động LC lí tưởng có điện tích cực đại Q0 = 10-6 C, chu kì dao động tự do là T. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian  (với i là cường độ dòng điện qua mạch) là 2T/3. Tần số dao động của mạch là

 
 3,Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là điểm nằm trong AB với biên độ của C bằng một nửa biên độ của B. Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,25 m/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng liên tiếp là 0,2 (s). Khoảng cách AC là


câu 1 dữ kiện chứa đầy đủ!
câu 3:Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng liên tiếp là 0,2 (s) ->T/2 = 0,2 ->T=0,4s
lamda=v.T = 0,25.0,4 = 0,1m=10cm
khoảng cách từ A tới C em có thể xem như khoảng cách từ VTCB tới vị trí biên độ/2 như trong dao động điều hòa, nhưng chu kì ở đây là lamda. vậy AC =lamda/12 = 10/12 = 5/6 cm


Tiêu đề: Trả lời: mốt số bài trong đề thi thủ 2012nhờ mọi người giải hộ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:43:58 PM Ngày 29 Tháng Hai, 2012
Thưa thầy ngulau thầy có thể giải thích thêm tại sao khoảng cách từ A đến C =lamda/12 không ạ em chưa hiểu lắm thầy vẽ hình được thì tốt quá


Tiêu đề: Trả lời: mốt số bài trong đề thi thủ 2012nhờ mọi người giải hộ
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:38:10 AM Ngày 01 Tháng Ba, 2012
Thưa thầy ngulau thầy có thể giải thích thêm tại sao khoảng cách từ A đến C =lamda/12 không ạ em chưa hiểu lắm thầy vẽ hình được thì tốt quá

Để khỏi vẽ hình em sử dụng cách làm sau :

Khi có sóng dừng ta có : Trong cùng một bó sóng biên độ của một điểm cách nút sóng một đoạn d đươc tính bởi : [tex]A = A_{b}sin\frac{2\pi d}{\lambda }[/tex]  với [tex]A_{b}[/tex] là biên độ của bụng sóng !

Theo giả thiết : [tex]\frac{A_{B}}{2} = A_{B}sin\frac{2\pi. AC}{\lambda } \Rightarrow sin\frac{2\pi. AC}{\lambda } = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2\pi. AC}{\lambda } = \frac{\pi }{6} \Rightarrow AC = \frac{\lambda }{12}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mốt số bài trong đề thi thủ 2012nhờ mọi người giải hộ
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:41:57 AM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
 Hai bài cuối em post thiếu phương trình !


Tiêu đề: Trả lời: mốt số bài trong đề thi thủ 2012nhờ mọi người giải hộ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:18:54 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
(bổ sung đề) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 50 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình Ua=Ub=Acos(20IIt)cm.  Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng 30 cm/s. Điểm M trên trung trực của AB gần A nhất, dao động ngược pha với A cách A là
Chọn câu trả lời đúng:
 
A. 25 cm    B. 25,5 cm.    C. 26,5 cm.    D. 27 cm.    Tiêu đề: Trả lời: mốt số bài trong đề thi thủ 2012nhờ mọi người giải hộ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:09:26 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2012
(bổ sung đề) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 50 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình Ua=Ub=Acos(20IIt)cm.  Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng 30 cm/s. Điểm M trên trung trực của AB gần A nhất, dao động ngược pha với A cách A là
Chọn câu trả lời đúng:
 
A. 25 cm    B. 25,5 cm.    C. 26,5 cm.    D. 27 cm.    

Hướng Dẫn
Phương trình dao động tại 1 điểm M trên đường TT AB:
[tex]u_M=2Acos(20\pi.t-2\pi.d/\lambda)[/tex] (d là khoảng cách từ điểm M đến A hay B)
Để [tex]u_M[/tex] ngược pha [tex]u_A ==> 2\pi.d/\lambda=(2k+1)\pi ==> d=(2k+1)\lambda/2>25[/tex]
[tex]==> k>7,8 ==> k_{min}=8 ==>d_{min}=25,5cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mốt số bài trong đề thi thủ 2012nhờ mọi người giải hộ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:28:32 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2012
2,Đặt một điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt) V, (Uo không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu
3,Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là điểm nằm trong AB với biên độ của C bằng một nửa biên độ của B. Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,25 m/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng liên tiếp là 0,2 (s). Khoảng cách AC là

+ Áp dụng công thức tính biên độ điểm trên dây sóng dừng: [tex]a=A_{bung}.sin(2\pi.d/\lambda)[/tex]
(d là khoảng cách đến nút A)
+ Giả thiết : [tex]a=A_{bung}/2 ==> sin(2\pi.d/\lambda)=1/2 ==> 2\pi.d/\lambda=\pi/6 ==> d=\lambda/12[/tex]
+[tex]AC=\lambda/12=v.T/12=0,25*0,4/12=5/6(cm)[/tex]
Bài này theo tôi nghỉ dùng công thức tính biên độ 1 điểm trên song dừng là tội cho các em hs cơ bản (vì các em làm gì có công thức này!!!). Hay luyện thi thì buộc các trò phải học luôn công thức ở chương trình nâng cao????tội các em thật
Thử dùng đường tròn: Nút có An =0, điểm C có Ac = Ab/2. Vậy từ nút A đến C hết khoảng thời gian T/12 tương ứng quãng đường truyền sóng lamda/12.