Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bebo12 trong 10:06:08 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6836Tiêu đề: Giao thoa ánh Sáng
Gửi bởi: bebo12 trong 10:06:08 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
Trong thí nghiệm Young, nguồn phát đồng thời 2 as đơn sắc có bsóng λ1=500nm, λ2=600nm, a=1mm, D=1m, L=15mm. Số vân sáng trên màn có màu là màu của λ1 là bao nhiêu?
Không hiểu sao mình làm ra 24 mà đáp án lại là 26, các bạn giúp mình với :(


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:26:22 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
Trong thí nghiệm Young, nguồn phát đồng thời 2 as đơn sắc có bsóng λ1=500nm, λ2=600nm, a=1mm, D=1m, L=15mm. Số vân sáng trên màn có màu là màu của λ1 là bao nhiêu?
Không hiểu sao mình làm ra 24 mà đáp án lại là 26, các bạn giúp mình với :(
ĐK vân trùng : [tex]k1:k2=\lambda_2:\lambda_1=6:5[/tex]
==> khoảng vân i' giữa 2 vân trùng là : [tex]i'=6i_1=6.0,5.1/1=3mm.[/tex]
Số vân trùng trong L : [tex]L/2i' = 2,5 ==> 5[/tex] vân trùng.
Số vân màu [tex]\lambda_1: L/2i_1=15 ==>[/tex] 31 vân [tex]\lambda_1[/tex]
==> số vân [tex]\lambda_1[/tex] không trùng là 31-5=26 vân