Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Journey trong 10:04:23 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6835Tiêu đề: BT về con lắc đơn
Gửi bởi: Journey trong 10:04:23 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
(http://ni6.upanh.com/b5.s3.d3/211d3890314f3fc948c222f5034be55d_41405616.snap443.png)

Bài này đáp án là gì vậy ạ, mong các thầy giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: BT về con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:15:31 AM Ngày 28 Tháng Hai, 2012
(http://ni6.upanh.com/b5.s3.d3/211d3890314f3fc948c222f5034be55d_41405616.snap443.png)

Bài này đáp án là gì vậy ạ, mong các thầy giúp đỡ
Trong cả ba trường hợp ta đều có dao động cưỡng bức với biên độ lực ngoài là như nhau

TH 1  và 2 xảy ra cộng hưởng nhưng lực cản của kk nhỏ hơn của nước nên A 1 > A 2

TH 3 không cộng hưởng nên A 3 bé nhất . Vậy A 1 > A 2 > A 3


Tiêu đề: Trả lời: BT về con lắc đơn
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 05:35:42 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2012
Thầy cho em hỏi dữ kiện nào trong đề nói th1 và th2 xảy ra cộng hưởng, còn th3 thì không với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: BT về con lắc đơn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:49:50 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2012
Thầy cho em hỏi dữ kiện nào trong đề nói th1 và th2 xảy ra cộng hưởng, còn th3 thì không với ạ.

Tần số góc dao động riêng của con lắc đơn là : [tex]\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}[/tex]