Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chivukata trong 06:51:36 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6830Tiêu đề: các thầy giúp em bài tập phần sóng
Gửi bởi: chivukata trong 06:51:36 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
câu 1: : Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu B cố định, nguồn sóng có phương trình x = 2cos( [tex]\omega t + \varphi [/tex] )
cm. Bước sóng trên sợi dây là 30 cm. Gọi M là một điểm trên sợi dây dao động với biên độ A = 2 cm. Hãy xác định khoảng cách BM nhỏ nhất?
A: 3,75 cm   B: 15 cm   C: 2,5 cm   D: 12,5 cm
câu 2 Hai nguồn sóng S1; S2   dao động cung pha và cách nhau 8 cm. Về một phía của S1S2   lấy thêm hai điểm S3S4   sao cho S3 S4   = 4 cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4. Biết bước sóng của sóng trên mặt nước là  2cm. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên đoạn S3S4   có 5 điểm dao động cực đại.
A: 6   2  cm   B: 3   2  cm   C: 2   2  cm   D: 4 cm
Câu 3:   Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là H. Hỏi khi chỉ còn một tổ máy hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải H’ là bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi.
 
câu 4   Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49[tex]\mu[/tex] m và phát ra ánh sáng có bước sóng 0 ,52[tex]\mu[/tex] m. người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là 75%. Số phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là
A: 82,7%   B: 79,6%   C: 75,0%   D: 66,8%Tiêu đề: Trả lời: các thầy giúp em bài tập phần sóng
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:15:01 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
câu 4   Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49
m và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52
m. người ta gọi hiệu suất
của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung
dịch Fluorêxêin là 75%. Số phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là
A: 82,7%   B: 79,6%   C: 75,0%   D: 66,8%
 
Gọi n1 n2  lần lượt là số photon bi hấp thụ và số photon phát quang và E1 E2 là năng lượng ứng với 2 bước sóng Ta có: H=n2E2/n1E1=0,75
-->n2[tex]\lambda[/tex]1/n1[tex]\lambda[/tex]2 =0,75
Có n2 photon phát ra thì có n photon hấp thụ --->n2/n1=0,75[tex]\lambda[/tex]2/[tex]\lambda[/tex]1=0,796 --> số % photon bị hấp thụ là 79,6% đáp án B