Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: beokute trong 05:22:08 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6828Tiêu đề: một số bài tập về chương dao động cơ học cần giải đáp giúp gấp
Gửi bởi: beokute trong 05:22:08 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
Bài 1:
 Gắn một vật có khối lượng 400g vào đầu còn lại của một lò xo treo thẳng đứng thì khi vật cân bằng lò xo giãn một đoạn 10cm từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 5cm rồi buông cho vật giao động điều hòa.Kể từ lúc thả vật cho đên lúc vật đi đc 1 đoạn 7cm thì lúc đó lực đàn hồi là bao nhiêu?

Bài 2:
 Con lắc lò xo treo thẳng đứng lò xo nhẹ.Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống 1 đoạn 3cm rồi thả cho vật dao động trong thời gian 20s con lắc thực hiện đc 50 dao động.Tỉ số lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là?
Bài 3:
 Một con lắc lò xo thẳng đứng giao động điều hòa với biên độ 10cm.Tỉ số lực đàn hồi cực tiểu và cực đại là 3/7.Tìm f?
Bài 4:
 Một vật dao động điều hòa có phương trình x=5cos(4ii*t + ii/3)cm.Tính tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian kể từ lúc vật bắt đầu dao động cho tới khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất là?


Tiêu đề: Trả lời: một số bài tập về chương dao động cơ học cần giải đáp giúp gấ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:36:57 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
Bài 2:
 Con lắc lò xo treo thẳng đứng lò xo nhẹ.Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống 1 đoạn 3cm rồi thả cho vật dao động trong thời gian 20s con lắc thực hiện đc 50 dao động.Tỉ số lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là?

Từ vtcb kéo vật 1 đoạn 3cm rồi thả nhẹ--> A=3cm
Ta có T=t/N---> T=0,4s
mặt khác T=2II căndenta l/g -->dentaL=0.04m(lấy g=10)
-->Fmax/Fmin=K(dentaL +A)/K(dentaL-A) =(4+3)/(4-3)=7
Bài 3:
 Một con lắc lò xo thẳng đứng giao động điều hòa với biên độ 10cm.Tỉ số lực đàn hồi cực tiểu và cực đại là 3/7.Tìm f?
Bài 4:
 Một vật dao động điều hòa có phương trình x=5cos(4ii*t + ii/3)cm.Tính tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian kể từ lúc vật bắt đầu dao động cho tới khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất là?
 
 Bài 3: Fmin/Fmax=3/7 --> 4dentaL=10A --> dentaL=25cm=0,25m -->f=1/2II căn g/l =1Hz

Bài 4: T=2II/w=0,5s
t=0-->x=A/2 t1-->x=0 Ban đầu vật chuyển động theo chiều âm Từ A/2 qua 0 rồi qua -A rồi quay lại 0 theo chiều dương lần I --> tổng S =2A+A/2=5A/2 ,dentat=7T/12( vẽ vòng tròn hay dùng đường thẳng sẽ thấy) -->Vtrungbinh= S/dentat= 300/7(cm/s).Hì câu này còn lúng túng tốc độ trung bình với vận tốc trung bình mong các thầy nói thêm


Tiêu đề: Trả lời: một số bài tập về chương dao động cơ học cần giải đáp giúp gấ
Gửi bởi: linh1594 trong 07:56:05 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012

Bài 1:
 Gắn một vật có khối lượng 400g vào đầu còn lại của một lò xo treo thẳng đứng thì khi vật cân bằng lò xo giãn một đoạn 10cm từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 5cm rồi buông cho vật giao động điều hòa.Kể từ lúc thả vật cho đên lúc vật đi đc 1 đoạn 7cm thì lúc đó lực đàn hồi là bao nhiêu?

GIẢI;
Tại vị trí cân bằng ta có:
                       K=0,4.10:0,1=40(N/m)
                    tại VTCB;lò xo dãn 10cm khi kéo xuống dưới một đoạn 5cm do đó A=5cm
                       độ dãn của lò xo khi chuyển động được 7cm là;10-(7-5)=8(cm)=0,08(m)
                     Fdh=40.0,08=3,2(N)Bài 2:
 Con lắc lò xo treo thẳng đứng lò xo nhẹ.Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống 1 đoạn 3cm rồi thả cho vật dao động trong thời gian 20s con lắc thực hiện đc 50 dao động.Tỉ số lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là?

GIẢI

         chu kỳ; T=20/50=0,4(s)
              tại VTCB; độ dãn của lò xo là: 4cm
                Fdhmax=k(0,04+0,03)
                Fdhmin=K(0,04-0,03)
                 Fdhmax/fdhmin=7
Bài 3:
 Một con lắc lò xo thẳng đứng giao
động điều hòa với biên độ 10cm.Tỉ số lực đàn hồi cực tiểu và cực đại là 3/7.Tìm f?
GIẢI
           Fdhmin/Fdhmax=3/7   
   do đó:  độ dãn của lò xo khi ở VTCB là:10.A/4=25(cm)
                    f=1(hz)Bài 4:
 Một vật dao động điều hòa có phương trình x=5cos(4ii*t + ii/3)cm.Tính tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian kể từ lúc vật bắt đầu dao động cho tới khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất là?
GIẢI[tex]\Delta \Delta \pi \Delta[/tex]

vẽ đường tròn thì việc xác định sẽ rât dễ dàng
            t=7/24(s)
quãng đường S=2.5+5/2=12,5(cm)
              tốc độ tb=12,5/t=42,85(cm/s)


Tiêu đề: Trả lời: một số bài tập về chương dao động cơ học cần giải đáp giúp gấ
Gửi bởi: linh1594 trong 08:15:42 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
tốc độ trung bình bằng quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian t

vận tốc trung bình bằng độ dờ của vật trong khoảng thời gian t (vận tốc trung bình có thể âm hoặc bằng 0  nhưng tốc độ trung bình thì luôn dương)