Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phantom_hung trong 12:41:04 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6827Tiêu đề: Giúp em 1 bài điện!!!
Gửi bởi: phantom_hung trong 12:41:04 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
1/Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp gấp 10 lần cuộn thứ cấp.Hai đầu của cuộn dây sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1=220V.Điện trở của cuộn sơ cấp là r1=0 và cuộn thứ cấp r2=2;Mạch từ khép kín;bỏ qua hao phí do dòng Fuco và bức xạ.Khi hai đầu dây cuộn thứ cấp mắc với điện trở R=42[tex]\Omega[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?
A.19V                  B.20V                   C.21V                D.22V


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 1 bài điện!!!
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 02:35:42 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
Ok bài tập này, mình được học rồi và bây giờ làm cho cậu, nhưng không phải chép từ trong vở ra đâu, mình tự nhớ và viết lại.
Tình hình là cần có vài dòng chứng minh công thức:
+ Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều U1, có một phần điện năng bị hao phí trên r1, phần còn lại sinh ra suất điện động E1 trên cuôn sơ cấp, suy ra: U1 = E1 + I1r1 ==> E1 = U1 - I1r1
+ Từ cuộn sơ cấp, từ thông biến thiên truyền sang cuộn thứ cấp, sinh ra E2. Một phần điện năng bị hao phí trên r2, phần còn lại tạo ra U2, suy ra: E2 = U2 + I2r2
Công thức máy biến thế: [tex]\frac{E_{1}}{E_{2}} = \frac{N_{1}}{N_{2}} = \frac{I_{2}}{I_{1}}, ta có: \frac{U_{1} - I_{1}r_{1}}{U_{2} + I_{2}r_{2}} = \frac{N_{1}}{N_{2}} = \frac{I_{2}}{I_{1}} = 10[/tex]
==> [tex]I_{1} = \frac{I_{2}}{10}  và  U_{1} - I_{1}r_{1} = 10U_{2} +10I_{2}r_{2}[/tex]

==> U2 = [tex]\frac{U_{1} - I_{1}r_{1} - 10I_{2}r_{2}}{10} = \frac{U_{1} - \frac{I_{2}}{10}r_{1} - 10I_{2}r_{2}}{10} = \frac{U_{1} - \frac{U_{2}}{10R_{2}}r_{1} - 10\frac{U_{2}}{R_{2}}r_{2}}{10}[/tex]

Đó, tất cả các thông số đã biết, còn U2 thôi, go on... đáp số: 21V


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 1 bài điện!!!
Gửi bởi: Chu Van Bien trong 10:01:41 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012

Công thức máy biến thế: [tex]\frac{E_{1}}{E_{2}} = \frac{N_{1}}{N_{2}} = \frac{I_{2}}{I_{1}}, ta có: \frac{U_{1} - I_{1}r_{1}}{U_{2} + I_{2}r_{2}} = \frac{N_{1}}{N_{2}} = \frac{I_{2}}{I_{1}} = 10[/tex]
[/quote]
Em cần xem lại tính chính xác của các công thức trên!!!!