Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: KSH_Blow trong 04:03:08 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6814Tiêu đề: đIỆN xoay chiều
Gửi bởi: KSH_Blow trong 04:03:08 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Giải giúp mình bài này
Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế N1 = 1000 vòng,cuộn thứ cấp N2=1200 vòng. Hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp là 110 V và cuộn thứ cấp khi để hở là U2=216 V. Tỉ số điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là
A.0,19
B.0,15
C.0,1
D.1,2
Mình tính ra A nhưng không biêt đúng không xin mọi người chỉ giáo,xin cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: đIỆN xoay chiều
Gửi bởi: phantom_hung trong 04:17:07 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Giải giúp mình bài này
Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế N1 = 1000 vòng,cuộn thứ cấp N2=1200 vòng. Hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp là 110 V và cuộn thứ cấp khi để hở là U2=216 V. Tỉ số điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là
A.0,19
B.0,15
C.0,1
D.1,2
Mình tính ra A nhưng không biêt đúng không xin mọi người chỉ giáo,xin cảm ơn nhiều

Bài bày thầy trieubeo đã sửa mà mình không nhớ link mình xin làm lại:
Vì ở cuộn sơ cấp có R và Zl nên ta sử dụng U1=Ul:
[tex]\frac{U_{L}}{U_{2}}=\frac{N1}{N2} ===>U_{L}=108(V)[/tex] ===>[tex]U_{R}=\sqrt{U^{2}+U_{L}^{2}}=20.88[/tex].
[tex]\frac{Z_{L}}{R}=\frac{U_{L}}{U_{R}}=0.19[/tex]Tiêu đề: Trả lời: đIỆN xoay chiều
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:19:41 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Giải giúp mình bài này
Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế N1 = 1000 vòng,cuộn thứ cấp N2=1200 vòng. Hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp là 110 V và cuộn thứ cấp khi để hở là U2=216 V. Tỉ số điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là
A.0,19
B.0,15
C.0,1
D.1,2
Mình tính ra A nhưng không biêt đúng không xin mọi người chỉ giáo,xin cảm ơn nhiều
Bài này [tex]N_{2}=2000[/tex] vòng nha bạn


Tiêu đề: Trả lời: đIỆN xoay chiều
Gửi bởi: KSH_Blow trong 04:24:40 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Cảm ơn nhiều. Giải giúp mình thêm bài này
Trong thí nghiệm giao thoa vs ánh sáng. a=2mm, D=2m.lamda từ 0,4 dến 0.75. Trên màn quan sát được các dải quang phổ. Bề rộng 2 quang phổ ngay sát vạch trắng trung tâm là
A.0,45
B.0,55
C0,5
D.0,35


Tiêu đề: Trả lời: đIỆN xoay chiều
Gửi bởi: phantom_hung trong 04:42:32 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Giải giúp mình bài này
Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế N1 = 1000 vòng,cuộn thứ cấp N2=1200 vòng. Hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp là 110 V và cuộn thứ cấp khi để hở là U2=216 V. Tỉ số điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là
A.0,19
B.0,15
C.0,1
D.1,2
Mình tính ra A nhưng không biêt đúng không xin mọi người chỉ giáo,xin cảm ơn nhiều

Bài bày thầy trieubeo đã sửa mà mình không nhớ link mình xin làm lại:
Vì ở cuộn sơ cấp có R và Zl nên ta sử dụng U1=Ul:
[tex]\frac{U_{L}}{U_{2}}=\frac{N1}{N2} ===>U_{L}=108(V)[/tex] ===>[tex]U_{R}=\sqrt{U^{2}+U_{L}^{2}}=20.88[/tex].
[tex]\frac{Z_{L}}{R}=\frac{U_{L}}{U_{R}}=0.19[/tex]


mình xin sửa lại :Ul=180(V)  [tex]U_{R}=\sqrt{U_{L}^{2}-U^{2}}=142.5[/tex]  Đáp Án D: 1.26


Tiêu đề: Trả lời: đIỆN xoay chiều
Gửi bởi: phantom_hung trong 04:44:48 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Cảm ơn nhiều. Giải giúp mình thêm bài này
Trong thí nghiệm giao thoa vs ánh sáng. a=2mm, D=2m.lamda từ 0,4 dến 0.75. Trên màn quan sát được các dải quang phổ. Bề rộng 2 quang phổ ngay sát vạch trắng trung tâm là
A.0,45
B.0,55
C0,5
D.0,35
[tex]\Delta x=\frac{[\lambda _{max}-\lambda _{min}]*D}{a}[/tex] dáp án D


Tiêu đề: Trả lời: đIỆN xoay chiều
Gửi bởi: KSH_Blow trong 04:48:29 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Cho mình hỏi bài này hiểu vầy đúng không
Bề rộng có phải bằng khoảng cách giữa vân đỏ của qang phổ bậc 2 và vị trí vân tím của quang phổ bậc 1 không nếu vậy thì 2max-1min chứ


Tiêu đề: Trả lời: đIỆN xoay chiều
Gửi bởi: phantom_hung trong 04:53:24 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Theo mình hiểu câu này là nó hỏi quang phổ bậc 1 nằm trên = với quang phổ bậc một ở dưới nên mình tính vậy


Tiêu đề: Trả lời: đIỆN xoay chiều
Gửi bởi: KSH_Blow trong 05:20:53 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Trong Tn Iang. Nếu làm với lamda1=0,6 micromet thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liền kề 9mm. Nếu làm thì nghiệm vs á hỗn tạp lamda1 và lamda2 ta thấy từ 1 điểm M trên màn tới vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân trung tâm M là 1 trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8 mm. bước sóng của bức ạ 2 là
A.0,38
B 0,4
C0,76
D0,65
Bài này mình tính ra D nhưng vẫn có thử. Có cách giải khoa học không


Tiêu đề: Trả lời: đIỆN xoay chiều
Gửi bởi: phantom_hung trong 05:39:13 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Trong Tn Iang. Nếu làm với lamda1=0,6 micromet thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liền kề 9mm. Nếu làm thì nghiệm vs á hỗn tạp lamda1 và lamda2 ta thấy từ 1 điểm M trên màn tới vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân trung tâm M là 1 trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8 mm. bước sóng của bức ạ 2 là
A.0,38
B 0,4
C0,76
D0,65
Bài này mình tính ra D nhưng vẫn có thử. Có cách giải khoa học không
theo mình thì mình làm như sau:[tex]k_{2}*\lambda _{2}=10.8[/tex] thay 4 đáp án thì chỉ có B là thỏa với k thuộc Z
còn phần giải chi tiết mình sẽ post sau.không thì bạn post lên thử