Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhnhung94 trong 02:16:24 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6812Tiêu đề: dao dong co hay
Gửi bởi: thanhnhung94 trong 02:16:24 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
hix lam tn zay
c1, treo 1vat trog luog 10N vao 1dau soi day nhe, ko co dan roi keo vat khoi phuog thag dug 1goc anfa va tha nhe cho vat dao dog. biet rang day treo chi chiu dc luc cang max la 20N. de day ko bi dut, goc anfa ko the vuot wa:
a.15   b.30   c.45   d.60 do
c2, 1vat dao dog dh, pt: x=Acos(wt+fi).tai thoi diem fa dao dog 3pi/4 thi:
a. vat co v va a cug huog theo chieu duog cua truc toa do
b. v va a cug huog ngc chieu duog cua truc toa do
c. vat chdog theo chieu duog vs gia toc huog ngc chieu duog cua truc toa do
d. vat chdog ngc chieu duog vs gia toc huog theo chieu duog cua truc toa do
c3, 1 con lac lo xo: m=100g, k=80n/m, tacdug vao vat 1 luc tuan hoan bien do Fo va tanso f1=5hz thi bien do dao dog on dinh cua he la A1.neu giu nguyen Fo nhug tang tan so den f2= 6hz thi bien do dao dog on dinh cua he A2.
a. A2>A1  b. A2=A1 C.A2<A1  D. A2>=A1


Tiêu đề: Trả lời: dao dong co hay
Gửi bởi: phantom_hung trong 03:49:09 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
c1, treo 1vat trog luog 10N vao 1dau soi day nhe, ko co dan roi keo vat khoi phuog thag dug 1goc anfa va tha nhe cho vat dao dog. biet rang day treo chi chiu dc luc cang max la 20N. de day ko bi dut, goc anfa ko the vuot wa:
a.15   b.30   c.45   d.60 do

câu 1:Áp dụng định luật II Niuton ta có [tex]\vec{P}+\vec{T}=m\vec{a}[/tex]chiếu vào phương của T ta được quỹ đạo là hình tròn, và gia tốc a đóng vai trò là gia tốc hướng tâm [tex]a=\frac{v^{2}}{l}[/tex].Ta được: [tex]T_{max}=mg(3-2cos\alpha _{0})[/tex].theo cái dữ kiện bài toán ta được phương trình:[tex]20=10(3-2cos\alpha _{0})[/tex].giải ta được:[tex]\alpha _{0}=60^{0}[/tex].
Bạn xem việc chứng minh công thức ở đây:http://cunghocvatly.violet.vn/entry/show/entry_id/1989894


Tiêu đề: Trả lời: dao dong co hay
Gửi bởi: phantom_hung trong 04:05:50 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
c2, 1vat dao dog dh, pt: x=Acos(wt+fi).tai thoi diem fa dao dog 3pi/4 thi:
a. vat co v va a cug huog theo chieu duog cua truc toa do
b. v va a cug huog ngc chieu duog cua truc toa do
c. vat chdog theo chieu duog vs gia toc huog ngc chieu duog cua truc toa do
d. vat chdog ngc chieu duog vs gia toc huog theo chieu duog cua truc toa do
 Tại thời điểm t=0 vật ở vị trí biền âm x=-A và đang chuyển động theo chiều dương.Ta có [tex]x=A*cos\frac{3\pi }{4}=\frac{-A\sqrt{2}}{2}[/tex] và chuyển động ngược chiều dương v<0.Theo mình là đáp án D.Mình không biết vẽ hình nên khó giải thích.Mong bạn thông cảm


Tiêu đề: Trả lời: dao dong co hay
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:16:00 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
c3, 1 con lac lo xo: m=100g, k=80n/m, tacdug vao vat 1 luc tuan hoan bien do Fo va tanso f1=5hz thi bien do dao dog on dinh cua he la A1.neu giu nguyen Fo nhug tang tan so den f2= 6hz thi bien do dao dog on dinh cua he A2.
a. A2>A1  b. A2=A1 C.A2<A1  D. A2>=A1
Ta có tần số dao động riêng của hệ là [tex]f_{0}=4,5Hz[/tex]
[tex]f_{1}-f_{0}<f_{2}-f_{0}[/tex] nên [tex]A_{1}>A_{2}\Rightarrow C[/tex]