Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 10:17:45 AM Ngày 25 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6810Tiêu đề: Một vài câu lý thuyết
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:17:45 AM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Câu 1.Khi tăng nhiệt độ của khối Hidro thì các vạch trong quang phổ của hidro sẽ xuất hiện
A.Theo thứ tự đỏ, lam,chàm,tím          B theo thứ tự tím,chàm ,lam đỏ
C.Theo thứ tự đỏ chàm lam tím            D.Đồng thời 1 lúc
Câu2.Dòng quang điện bão hòa xảy ra khi
A.Số e bật ra khỏi catod bằng số photon ánh sáng chiếu vào catod
B CÁc e có vận tốc cực đại đều đến được anod
C.Số e đến anod trong mỗi giây không đổi khi tăng điện áp giữa anod và catod
D Có bao nhiêu e bay ra khỏi catod thì có bấy nhiêu e bay trở lại catod
Câu3.Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng là vì
A Sự hụt khối của từng hạt nhân trước và sau phản ứng khác nhau
B số hạt tạo thành sau pư có thể lớn hơn số hạt tham gia pư
C phản ứng hạt nhân có tỏa năng lượng và thu năng lượng
D Một phần khối lượng của các hạt đã chuyển thành năng lượng tỏa ra
P/s:Các thầy giải thích hộ giùm em lun nha


Tiêu đề: Trả lời: Một vài câu lý thuyết
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:05:45 AM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Câu 1.Khi tăng nhiệt độ của khối Hidro thì các vạch trong quang phổ của hidro sẽ xuất hiện
A.Theo thứ tự đỏ, lam,chàm,tím          B theo thứ tự tím,chàm ,lam đỏ
C.Theo thứ tự đỏ chàm lam tím            D.Đồng thời 1 lúc
Câu2.Dòng quang điện bão hòa xảy ra khi
A.Số e bật ra khỏi catod bằng số photon ánh sáng chiếu vào catod
B CÁc e có vận tốc cực đại đều đến được anod
C.Số e đến anod trong mỗi giây không đổi khi tăng điện áp giữa anod và catod
D Có bao nhiêu e bay ra khỏi catod thì có bấy nhiêu e bay trở lại catod
Câu3.Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng là vì
A Sự hụt khối của từng hạt nhân trước và sau phản ứng khác nhau
B số hạt tạo thành sau pư có thể lớn hơn số hạt tham gia pư
C phản ứng hạt nhân có tỏa năng lượng và thu năng lượng
D Một phần khối lượng của các hạt đã chuyển thành năng lượng tỏa ra
P/s:Các thầy giải thích hộ giùm em lun nha
Câu 2 : C
Câu 3 : A,C
Tuy nhiên Câu C có thể hiểu trong 1 phản ứng chì có tỏa hay thu Năng lượng
Hoặc có thể hiểu trong phản ứng vừa tỏa vừa thu năng lượng. (hiểu theo kiểu này thì ĐA này sai)