Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nevergiverup trong 11:00:59 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6807Tiêu đề: Cần giúp đỡ về cách mắc điện 3 pha
Gửi bởi: Nevergiverup trong 11:00:59 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải thích giúp: Trong trường hợp nguồn mắc tam giác, các tải mắc hình sao thì hiệu điện thế hai đầu mỗi tải tính ntn? Có phải lúc đó dây mát của tải nối với đất không?


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ về cách mắc điện 3 pha
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:16:53 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải thích giúp: Trong trường hợp nguồn mắc tam giác, các tải mắc hình sao thì hiệu điện thế hai đầu mỗi tải tính ntn? Có phải lúc đó dây mát của tải nối với đất không?
Nếu tải đối xứng thì dây trung tính không quan trọng, lúc đó hiệu điện thế 2 đầu tải chính là [tex]Up=Ud/\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ về cách mắc điện 3 pha
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:17:25 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2012

Nhờ thầy cô và các bạn giải thích giúp: Trong trường hợp nguồn mắc tam giác, các tải mắc hình sao thì hiệu điện thế hai đầu mỗi tải tính ntn? Có phải lúc đó dây mát của tải nối với đất không?


Cái này bạn xem link này:

http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/mach-dien-ba-pha.134686.html (http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/mach-dien-ba-pha.134686.html)


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ về cách mắc điện 3 pha
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:35:08 AM Ngày 26 Tháng Hai, 2012
Sao không thấy ai giúp đỡ cả vậy? Các thầy không quan tâm đến thần dân gì hết.

Các thầy đã quan tâm tới thần dân nhưng không thấy thần dân quan tâm tới luật của diễn đàn ( Xem thêm http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6652.0)


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ về cách mắc điện 3 pha
Gửi bởi: Nevergiverup trong 04:39:12 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2012
Thầy Điền Quang trả lời giúp em: U tải tính ntn?


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ về cách mắc điện 3 pha
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:41:24 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2012
Chưa hiểu ý Khoaphap lắm? Bình thường ta chỉ có hiệu điện thế dây và hiệu điện thế pha thôi.

Có lẽ Khoaphap nên đưa một bài toán cụ thể chứ hỏi chung chung vậy khó trả lời lắm.