Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 01:50:47 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6797Tiêu đề: Một số bài ôn thi đại học khó cần giúp đỡ, cảm ơn! (p.4)
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 01:50:47 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Một khung dây điện phẳng gồm 100 vòng dây hình vuông cạnh 10cm, có thể quay quanh một trục nằm ngang ở trong mặt phẳng của, đi qua tâm O của khung và song song với cạnh của khung. Cảm ứng từ B tại nơi đặt khung B = 0,2T và khung quay đều 300 vòng/phút. Biết điện trở của khung là 1[tex]\Omega[/tex] và của mạch ngoài là 4[tex]\Omega[/tex]. Cường độ cực đại của dòng điện cảm ứng trong mạch là:
A. 0,628A          B. 1,256A         C. 6,280A         D. 1,570A

Bài 2: Một vật khối lượng 100g nối với một lò xo có độ cứng 100N/m. Đầu còn lại của lò xo gắn cố định, sao cho vật có thể dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 9cm rồi buông nhẹ. Lấy gia tốc trọng trường 10m/s2. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là 0,2. Biên độ dao động của vật sau 5 chu kì dao động là:
A. 3cm              B. 5cm             C. 4cm             D. 6cm

Bài 3: Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 50mm lần lượt dao động theo phương trình u1 = acos200[tex]\pi[/tex]t(cm) và u2 = acos(200[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex])(cm) trên mặt thoáng của thủy ngân. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có MA - MB = 12mm và vân bậc (k + 3) (cùng loại với vân bậc k) đi qua điểm N có NA - NB = 36mm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là:
A. 12                B. 13                C. 11               D. 14

Các thầy giúp em giải những bài tập này với hình vẽ chi tiết nhé! Ok


Tiêu đề: Một số bài ôn thi đại học khó cần giúp đỡ, cảm ơn! (p.4)
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:20:54 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2012

Bài 2: Một vật khối lượng 100g nối với một lò xo có độ cứng 100N/m. Đầu còn lại của lò xo gắn cố định, sao cho vật có thể dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 9cm rồi buông nhẹ. Lấy gia tốc trọng trường 10m/s2. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là 0,2. Biên độ dao động của vật sau 5 chu kì dao động là:
A. 3cm              B. 5cm             C. 4cm             D. 6cm

Các thầy giúp em giải những bài tập này với hình vẽ chi tiết nhé! Ok
Để giải quyết bài này em xem mục sau : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5047.0


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài ôn thi đại học khó cần giúp đỡ, cảm ơn! (p.4)
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:44:47 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2012
Vì lý do tên topic của bạn quá dài, dẫn đến việc khi có ai vào trả lời thì bên ngoài sẽ không hiện ra tên bài viết mà chỉ có một màu trắng xoá, do đó tôi đổi tên topic này từ:

Một số bài vật lý ôn thi đại học khó cần giúp đỡ, cảm ơn! (phần 4)

thành tên:

Một số bài ôn thi đại học khó cần giúp đỡ, cảm ơn! (p.4)

 ~O) Một số ý kiến:

1) Tôi cũng sẽ đổi tên mấy topic khác của bạn như vậy, để tiện lợi cho mọi người khi trả lời

2) Sau này bạn nên đặt tên ngắn gọn thôi, để mọi người nhìn vào là biết topic nói về bài tập phần nào, ví dụ như phần này bạn chỉ cần đặt tên: "Ba bài dao động cơ"

3) Còn về việc nhờ giúp (để mọi người biết bạn không phải đang ra đề bài) hay cảm ơn bạn nên ghi bên trong bài viết (để cho tên topic ngắn bớt).

Cám ơn bạn!


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài ôn thi đại học khó cần giúp đỡ, cảm ơn! (p.4)
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:25:15 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2012

Bài 1: Một khung dây điện phẳng gồm 100 vòng dây hình vuông cạnh 10cm, có thể quay quanh một trục nằm ngang ở trong mặt phẳng của, đi qua tâm O của khung và song song với cạnh của khung. Cảm ứng từ B tại nơi đặt khung B = 0,2T và khung quay đều 300 vòng/phút. Biết điện trở của khung là 1[tex]\Omega[/tex] và của mạch ngoài là 4[tex]\Omega[/tex]. Cường độ cực đại của dòng điện cảm ứng trong mạch là:
A. 0,628A          B. 1,256A         C. 6,280A         D. 1,570A

Các thầy giúp em giải những bài tập này với hình vẽ chi tiết nhé! Ok
Gọi a là cạnh của hình vuông a = 10cm ; vận tốc góc quay của khung : [tex]\omega = \frac{300.2\pi }{60} = 10\pi rad/s[/tex]

Biên độ của suất điện động cảm ứng : [tex]E_{0} = NBS\omega = NBa^{2}\omega[/tex] (công thức trong SGK)

Biên độ dòng điện cảm ứng trong mạch ( Cường độ cực đại ) là:

 [tex]I_{0} = \frac{E_{0}}{R + r}[/tex]

 Với r là điện trở của khung  ; R là điện trở của mạch ngoài . Thay số ta sẽ có kết quả


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài ôn thi đại học khó cần giúp đỡ, cảm ơn! (p.4)
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:15:57 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2012

Bài 3: Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 50mm lần lượt dao động theo phương trình u1 = acos200[tex]\pi[/tex]t(cm) và u2 = acos(200[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex])(cm) trên mặt thoáng của thủy ngân. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có MA - MB = 12mm và vân bậc (k + 3) (cùng loại với vân bậc k) đi qua điểm N có NA - NB = 36mm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là:
A. 12                B. 13                C. 11               D. 14

Các thầy giúp em giải những bài tập này với hình vẽ chi tiết nhé! Ok
Đây là giao thoa do hai nguồn ngược pha nên
Vị trí của các điểm dao động với biên độ cực đại : [tex]d_{1}-d_{2} = (n+\frac{1}{2})\lambda[/tex]

Vị trí của các điểm dao động với biên độ cực tiểu : [tex]d_{1}-d_{2} = n\lambda[/tex]

Nếu xem tại M là vân cực đại .Theo giả thiết ta có : [tex]MA - MB = (k+\frac{1}{2})\lambda[/tex]

và [tex]NA - NB = (k+3+\frac{1}{2})\lambda[/tex]

Trừ vế với vế ta được : [tex]24 = 3\lambda \Rightarrow \lambda = 8 mm [/tex]

( Do hai vân cùng loại nên tôi xem là vân cực đại ;  em có thể dùng vân cực tiểu cũng thu được kết quả trên )

Theo bất đẳng thức trong tam giác ta có : [tex]-AB < d_{1}-d_{2} < AB \Leftrightarrow -\frac{50}{8} < k +\frac{1}{2} < \frac{50}{8}[/tex]

Vậy : [tex]-6,75 < k < 5,75[/tex]

k nhận 12 giá trị nghĩa là có 12 đường cực đại và cũng là số điểm cần tìm

Em có thể xem cách chứng minh công thức vị trí vân khi hai nguồn lệch pha theo địa chỉ sau : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5972.msg28242#msg28242